© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Welkom bij het Plastic Recycle LAB

Het Plastic Recycle LAB is een ingenieus mobiel lab waarin verzameld plastic afval wordt omgesmolten tot iets nieuws. Het LAB kan gehuurd worden door scholen, bedrijven, clubs en andere organisaties die willen helpen het bewustzijn rond plastic te vergroten. Meer weten? Het LAB huren? Lees snel verder!


Hoe werkt het LAB

In het LAB staat allereerst een fiets die een shredder aandrijft waar verzameld plastic in wordt vermalen. Van het geshredde plastic worden korrels gemaakt die met een extruder, een soort groot kitpistool, de korrels omsmelt tot een draad plastic die in een mal in de vorm van een gadget wordt gegoten. Het plastic wordt hierna onder druk geperst waarna het uit de mal kan worden gehaald.

Begeleidend video- en lesmateriaal leert kinderen welke soorten plastic er zijn, wat de gevaren van plastic zijn en welke soorten wel en welke niet kunnen worden hergebruikt. 


Hoe werkt het LAB

Opmars naar meer: India

Het mobiele Plastic Recycle LAB is een opmars naar een groter project in Visakhapatnam, India. In deze kustplaats aan de Oostkust van India hoopt Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam samen met Rotaryclub Visakhapatnam een echte plastic-recyclefabriek te realiseren. Als alles goed gaat, beginnen we in Q3 van 2023 met de bouw. In plaats van hebbedingetjes willen we hier bouwmaterialen als tegels, balken en palen gaan laten  maken van het plastic dat er wordt verzameld. Hiervoor hebben de kennis van Save Plastics aangetrokken. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring in het recyclen van plastic tot bruikbare dingen en is ook als partner en sponsor betrokken bij het mobiele LAB. 

Lees meer over de fabriek in India


Initiatiefnemers

Het project is een initiatief van Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam, maar eigenlijk van ons lid Anne Legeland. Voor haar werk is zij veel in India en ook in Visakhapatnam. De berg plastic die hier in de haven en langs de kustlijn drijft en ook aanspoelt is bijna ondenkbaar groot. Zonder meer opruimen verplaatst het probleem alleen maar. Tijdens een van haar reizen viel hethaar en haar reisgenoten op dat er overal van die zwaar bevuilde modi- en portapotti wc’tjes door het landschap stonden. Al grappend zeiden ze tegen elkaar ze eigenlijk tegels en bouwmaterialen zouden moeten maken van omgesmolten plastic om nettere, meer hygiënische sanitaire voorzieningen mee te maken en meteen bedachten ze dat dit eecht een goed idee zou kunnen zijn. Inmiddels hebben we dat idee serieus onderzocht en gaan we ervoor. Het is een win-win situatie. De fabriek verschaft werk, het plastic wordt opgeruimd en gerecycled en dat zorgt weer voor een betere hygiëne.


Het mobiele Plastic Recycle LAB is gefinancierd en gebouwd door de leden van Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam, door mensen en bedrijven uit hun netwerk en door diverse sponsors en donateurs. De fondsen voor de uiteindelijke fabriek worden binnen Rotary International opgehaald.

Sponsors

We hadden dit LAB nooit kunnen realiseren zonder de hulp van onze sponsoren en andere partners. Bedrijven en organisaties hebben geld beschikbaar gesteld, andere partijen leverden materialen zoals de aanhanger en de apparatuur, enthousiaste leden timmerden de inrichting in elkaar of leverden werk en hulp op ander gebied en zusterclubs over de hele wereld droegen financieel een steentje bij. We zijn hen enorm dankbaar!