© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

De initiatiefnemers

Een persoon brengt het aan de gang:

Anne Legeland, binnen Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam initiatiefnemer van het project heeft met eigen ogen gezien hoe groot het probleem in India is. “Voor mijn werk ben ik veel in India en ook in Visakhapatnam. De berg plastic die hier in de haven en langs de kustlijn drijft en ook aanspoelt is bijna ondenkbaar groot. Alleen opruimen verplaatst het probleem alleen maar. Tijdens een van mijn reizen viel het mij en mijn reisgenoten op dat er overal van die zwaar bevuilde modi- en portapotti wc’tjes door het landschap staan. Al grappend zeiden we dat we eigenlijk tegels en bouwmaterialen zouden moeten maken van omgesmolten plastic om nettere, meer hygiënische sanitaire voorzieningen mee te maken.

Inmiddels hebben we dat idee serieus onderzocht en gaan we ervoor. Het is een win-win situatie. De fabriek verschaft werkvoorziening, het plastic wordt opgeruimd en omgesmolten tot bruikbare materialen die weer voor een betere hygiëne zorgen”.

Fondenswerving

Het mobiele Plastic Recycle LAB is gefinancierd door de leden van Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam, door mensen uit hun netwerk en door diverse sponsors en donateurs. Organisaties of scholen die het leuk vinden het LAB in te zetten bij hun activiteiten kunnen contact opnemen met info@plasticrecyclelab.nl

De fondsen voor de uiteindelijke fabriek worden binnen Rotary International opgehaald waarbij verschillende grants zo zijn ingeregeld dat ze zelf verzamelde fondsen verdubbelen als het doel of onderwerp aansluit bij de doelstellingen van Rotary International. Meerdere sponsoren hebben zich ook achter het initiatief geschaard, het gaat nu dan ook echt gebeuren. Q3-2023 starten we met het bouwen van de fabriek!

Over Rotaryclub Amsterdam Nieuwendam

Rotary Amsterdam Nieuwendam is opgericht in 1972. De club telt ongeveer 39 leden die zich op verschillende manieren inzetten voor de lokale gemeenschap in Amsterdam Nieuwendam en omliggende wijken. Zo ondersteunt de club organisaties als de Florakokjes, Het Baken, Het Leefkringhuis en De Weekendschool met financiële middelen, kennis en meer. In de wereld steunen ze verschillende projecten in Gambia, India en Kenya.