© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP

Heb je interesse in het lidmaatschap van Rotaryclub Beilen? Wij verwelkomen regelmatig nieuwe leden en treden graag met je in contact. Als lid van Rotary word je niet alleen opgenomen in een dienstbaar netwerk, het lidmaatschap is ook een internationaal paspoort waarmee je welkom bent in elke club over de hele wereld. Rotary verruimt je blik op de samenleving.

Een Rotaryclub is nadrukkelijk geen businessclub maar een plaats waar je in alle openheid kunt praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of het privéleven, waar je van anderen kunt leren. Zo kan Rotary in moeilijke situaties verrassend veel steun geven. Vriendschap en service vormen de basis voor een succesvol lidmaatschap.

Rotaryclub Beilen kent regels voor het uitnodigen van nieuwe leden. Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Zo krijgen we optimale diversiteit in onze club. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep. Als je contact opneemt met het bestuur (of met één van de leden als je die persoonlijk kent) dan informeren wij je over de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen over Rotary Beilen

Hieronder vind je de meest voorkomende vragen over Rotary en het lidmaatschap.

Is Rotary een elitair gezelschap?

Daarover verschillen de meningen. Een goede Rotaryclub is dienstbaar aan de samenleving en heeft daartoe via de leden een brede oriëntatie op de plaatselijke en regionale gemeenschap. Omdat Rotary een gevarieerde samenstelling nastreeft, komen binnen clubs mensen met zeer uiteenlopende beroepen bijeen. Vaak zijn het beroepsbeoefenaren die meer dan gemiddeld over hun vak te melden hebben.

Is lidmaatschap aan Rotary duur?

De vaste lasten bedragen zo’n 350 euro per jaar (2017), waarvan een deel clubcontributie en een deel voor communityservice (‘goede doelen’). Daarnaast is er de wekelijkse bijeenkomst met een maaltijd en enkele consumpties (totaal ca. 25 euro). Dan zijn er nog incidentele activiteiten, bij voorbeeld voor fondsenwerving of internationale bezoeken. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de activiteit en de persoonlijke mogelijkheden.

Kost Rotary veel tijd?

Eens keer per week een clubbijeenkomst inclusief diner (van 18.15-19.45 uur). Gemiddeld een keer in de twee maanden een commissiebijeenkomst, aansluitend aan de clubbijeenkomst. Eens in de zoveel tijd een aanvullende activiteit (al dan niet met partners), zoals bijvoorbeeld bedrijfsbezoek, nieuwjaarsbijeenkomst en handen uit de mouwen.

Wat voegt het lidmaatschap toe aan het leven van een druk bezet iemand?

Rotary brengt leden in contact met anderen die zich willen inzetten voor de samenleving en elkaar (‘Service above self’ is het internationale devies). Het is een ontmoetingsplaats van mensen met zeer uiteenlopende beroepen, interesses, nevenactiviteiten, leefomgevingen en maatschappelijke opvattingen. Mensen die je anders wellicht niet tegenkomt. De activiteiten van Rotary zijn gericht op het verbeteren van de samenleving, waardoor zeer diverse contacten kunnen ontstaan.