© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Hoe word je lid van onze club

De nieuwe ledencommissie streeft ernaar om alle classificaties – beroepen – binnen onze club verenigd te krijgen.

Proces

Een potentieel nieuw lid kan op twee manieren in scope van de nieuwe ledencommissie komen:

1. Iemand vanuit de club denkt dat een bepaalde persoon mogelijk interessant kan zijn.

2. Vanuit de nieuwe ledencommissie wordt gericht gezocht naar een bepaalde classificatie en vervolgens contact gezocht.

Voor beide routes geldt dat er allereerst door één of meerdere leden van de classificatiecommissie binnen de club wordt gesondeerd of dit individu in de club zou passen. Een aantal leden wordt naar hun mening gevraagd. De bedoeling is een eerste indruk te krijgen en mogelijke conflicten in een vroeg stadium te identificeren.

Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met het potentiële lid en bij voorkeur twee leden van de classificatiecommissie. De nieuwe ledencommissie heeft ter ondersteuning van dit bezoek een checklist opgesteld met punten die behandeld kunnen en soms moeten worden. Als dit gesprek voor beide partijen naar tevredenheid verloopt, wordt het potentiële lid gevraagd een korte CV en motivatie te schrijven, welke zullen worden gebruikt de rest van de club te informeren tijdens het zogenaamde ‘voorhangen’ van kandidaat-leden. Dit ‘voorhangen’ is bedoeld om de bestaande leden gelegenheid te geven eventueel bezwaar te maken. Mocht er geen bezwaar worden gemaakt, dan staat er wat de club betreft niets meer in de weg. Het is nu aan het kandidaat-lid om te komen kennis maken en na drie keer te beslissen toe te treden of niet. De leden van de club worden op de hoogte gesteld van het eerste bezoek van het kandidaat lid en de voorzitter (of een lid) van de classificatiecommissie introduceert het kandidaat lid persoonlijk tijdens het eerste clubbezoek.

Voorbeeld classificaties:

Onderwijs ~ Industrie ~ Retail ~ Zakelijke dienstverlening ~ Zorg ~ Groothandel ~ Horeca ~ Kunst & Cultuur ~ Consultancy