Goede doel RCCR 2008

Door uw deelname aan de rally steunt u kinderen met brandwondenlittekens via de Stichting Kind en Brandwond.

www.kindenbrandwond.nl

Een goed therapeutisch brandwondenkamp

Een brandwondenongeval leidt bij veel kinderen tot blijvende littekens. Deze littekens kunnen de psychische en sociale ontwikkeling van een kind in de weg staan. Kinderen kunnen zich ervoor schamen, durven niet met de andere kinderen te gaan zwemmen of sporten en kunnen later moeite hebben om intieme relaties aan te gaan. Door ieder jaar therapeutische brandwondenkampen te organiseren probeert de Stichting Kind en Brandwond het zelfbeeld van de kinderen te verbeteren, waardoor ze beter met hun littekens kunnen omgaan, makkelijker contact maken met andere kinderen en relaties durven aangaan.

Na afloop van de kampen zijn de reacties van de kinderen en hun ouders onverdeeld positief. Kinderen hebben een geweldige week gehad, voelden zich niet geremd door hun littekens en hebben veel vrienden gemaakt. De ouders vinden hun kind ten goede veranderd. Maar moeten we wel tevreden zijn met deze reacties? Zijn de veranderingen blijvend, hebben de kampen wel echt het resultaat dat we willen, of zou het eigenlijk veel beter kunnen? Er worden wereldwijd therapeutische kampen voor kinderen met brandwondenlittekens georganiseerd, maar nooit is onderzocht wat het werkelijke effect op de kinderen is. Brandwondenkampen kosten veel geld en veel inspanning van de stafleden van de kampen, allen vrijwilligers. Wij zijn als stichting verplicht om een goed onderzoek te doen naar de effecten van een brandwondenkamp zoals wij dat organiseren. Door middel van analyse van vragenlijsten en interviews voor en na de kampen worden vooral het zelfbeeld en de sociale vaardigheden van de kinderen in kaart gebracht. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd samen met de onderzoeksafdeling van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland. Deze vereniging beschikt over deskundigen, die hun sporen op dit gebied verdiend hebben en die dit onderzoek grondig kunnen uitvoeren. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we de activiteiten van de therapeutische kampen aanpassen en we hopen zo tot betere resultaten van de brandwondenkampen te komen.

Dankzij u kunnen we dit doen. Door uw deelname aan de rally steunt u kinderen met brandwondenlittekens.

Jos Vloemans,

Voorzitter Stichting Kind en Brandwond