© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

OVER ROTARY

Rotary

Rotary is een internationale organisatie. Onze leden zetten zich in om vanuit een gedeelde passie en betrokkenheid het welzijn van mensen overal in de wereld te verbeteren. In bijna alle landen ter wereld vind je Rotaryclubs. Samen met andere clubs realiseren Rotarians internationale projecten om de grootste uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Maar ook nationaal, regioneel en zeker ook lokaal zijn wij actief. Lid zijn van Rotary verrijkt je leven: je helpt actief mee om het verschil te maken en je sluit vriendschappen voor het leven.

De organisatie van Rotary - als service organisatie - rust op vijf pijlers, de zogeheten Avenues of Service. Deze vijf pijlers zijn:

1. Club Service

Club Service zorgt voor alle werkzaamheden die het goed functioneren van de club bevorderen en die de goede onderlinge verstandhouding stimuleren.

2. Vocational Service

Onder vocational service vallen die activiteiten die een bijdrage leveren aan het stimuleren en verbeteren van het beroepsleven. Vanuit deze avenue worden onderwerpen geïnitieerd als
- houden van beroepspraatje en levensverhaal
- het organiseren van bedrijfsbezoeken
- het verzorgen van een themamaand (in de regel de maand oktober)
- JobRotary

3. Community Service

Onder community service worden plannen voorbereid en de uitvoering gecoördineerd van projecten die tot doel hebben de (plaatselijke) gemeenschap te ‘dienen’. Bij uitvoering van projecten wordt er naar gestreefd alle leden van de club daar actief bij te betrekken. Vanuit deze avenue worden projecten geïnitieerd zoals ‘Handen uit de Mouwen’.

4. International Service

Onder international service worden plannen voorbereid en uitgevoerd die tot doel hebben de betrokkenheid met mensen en wensen uit andere landen inhoud te geven. Vanuit deze avenue worden activiteiten ondernomen en projecten gestimuleerd als:
- Het onderhouden van contacten met buitenlandse, m.n. zusterclubs zoals jaarlijkse activiteiten met RC Wesel-Dinslaken, onder meer de Vriendschapsavond (v/h Arbeitstreffen).
- Het ondersteunen van internationale projecten (End Polio Now, Waterproject)
- Rotary Foundation
- De watercommissaris richt zich op het initiëren, adviseren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van water en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden.

5. Jeugd

Sinds 2012 bestaat er een avenue Jeugd, waarin RC Bussum alle activiteiten onderbrengt die betrekking hebben op de doelgroep jeugd in de breedste zin van het woord. Jeugd is een belangrijke en essentiële doelgroep voor onze club, ook vanuit maatschappelijke belang. Tot op heden is er grote betrokkenheid bij het Vlielandkamp (ook bestuurlijk) en wordt actief deelgenomen aan de Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), een managementtraining voor jonge mensen (18 - 25 jaar), georganiseerd door Rotary Nederland.

4-Way test 

Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:  

  1. Is het waar?  
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?  
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?  
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Foundation

The Rotary Foundation is de wereldwijde goede doelen organisatie van alle Rotaryleden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld. De Foundation steunt op wereldschaal projecten van Rotarians en partner-organisaties die een duurzaam effect hebben, zoals de jarenlange actie om polio de wereld uit te krijgen. 

Missie

De missie van de Rotary Foundation is om Rotarians in staat te stellen begrip, goodwill en vrede in de wereld te bevorderen door de gezondheid te verbeteren, onderwijs te ondersteunen en armoede te verlichten.

The Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van de Rotarians voor zowel het bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten. Zoals veel Nederlanders bijdragen aan hulporganisaties, zo dragen Rotarians daarnaast ook bij aan hun eigen Foundation. 

Lees meer: Over Rotary of over de Rotary Foundation