© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

TRF, The Rotary Foundation

The Rotary Foundation – betekenis en rol

Elke Rotarian heeft wel gehoord over The Rotary Foundation (TRF). Maar velen kennen alleen de buitenkant en weten niet wat TRF precies betekent en doet. Noch waarom TRF belangrijk is voor de Rotary als geheel, maar ook voor iedere Rotaryclub.

De Rotary Foundation is de wereldwijde goede-doelenorganisatie van alle Rotaryleden. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld. De Foundation steunt op wereldschaal projecten van en door Rotarians en partner-organisaties die een duurzaam effect hebben, zoals de jarenlange actie om polio de wereld uit te krijgen

De Rotary Foundation werd in 1917 opgericht als een ‘Endowment fund’ (dotatiefonds) met als doel “Doing good in the world”, de missie (en het motto) die nog altijd opgaat. Arch Klumph (de oprichter van TRF) en Paul Harris wilden zorgen dat de goede projecten die ze namens Rotary voor ogen hadden gefinancierd en langdurig ondersteund konden worden op een onafhankelijke en duurzame wijze.

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk “Service Above Self”. Als Rotarian ben je bereid iets van jezelf te geven, dienstbaar te zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar te maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

Juist voor de grote (vaak grensoverschrijdende) humanitaire projecten is het nodig de handen van velen ineen te slaan. Alle kleine bijdragen van individuele Rotarians en hun clubs samen leveren een groot effect. Daarbij is een goede coördinatie cruciaal, juist ook op financieel gebied. Maar ook gedegen kennis en degelijk beheer van grote financiële bedragen en geldstromen is daarbij een vereiste. En dáár zorgt TRF wereldwijd voor.

Missie

De missie van de Rotary Foundation is om Rotarians in staat te stellen begrip, goodwill en vrede in de wereld te bevorderen door de gezondheid te verbeteren, onderwijs te ondersteunen en armoede te verlichten. De Rotary Foundation maakt gebruik van het uitgebreide netwerk van de Rotarians voor zowel het bijeenbrengen van fondsen als voor het uitvoeren van projecten. Zoals veel Nederlanders bijdragen aan hulporganisaties, zo dragen Rotarians daarnaast ook bij aan hun eigen Foundation.  

Doel

Het doel van TRF is mensen (lokaal en wereldwijd) een betere toekomst te geven

 • samen met Rotaryclubs wereldwijd,
 • samen met onze individuele leden,
 • enerzijds financieel,
 • anderzijds met talloze projecten,
 • en met actieve betrokkenheid van de donors van Rotary.

Door alle Rotaryclubs te verbinden is TRF een van de grootste NGO’s ter wereld. In totaal geeft TRF jaarlijks ongeveer 330 miljoen dollar aan projecten en programma’s ten behoeve van goede doelen. En dankzij de inzet van zo veel vrijwilligers, gepaard aan een gedegen financieel beleid en beheer, is de overhead erg laag (8%). Van het geld in de Foundation komt dus 92% ten goede aan wereldwijde en lokale goede doelen.

Bij de internationale Charity Navigator (de internationale onafhankelijke beoordelaar van goede-doelenorganisaties) heeft TRF al 15 jaar de hoogst mogelijke score van 4 sterren. En The Association of Fundraising Professionals noemt TRF ‘the World’s Outstanding Foundation’. Dat maakt dat donoren een donatie aan TRF als wijze investering beschouwen.

Om te zorgen dat het geld niet te veel versnipperd raakt, zijn er voor de humanitaire projecten die door TRF worden ondersteund 7 focusgebieden bepaald.

 De wereldwijde projecten van TRF moeten duurzaam van aard zijn - dus blijvend resultaat hebben, lang nadat de financiering is afgerond en er een einde is gekomen aan de rol van Rotary in het project:

 • er worden zoveel mogelijk mensen geholpen;
 • het milieu en de lokale cultuur worden gerespecteerd;
 • er worden ‘grass roots’ organisaties zoals Rotary Community Corps bij betrokken;
 • er wordt inbreng gevraagd van de lokale gemeenschap en geleerde lessen worden doorgegeven.

TRF kent 3 hoofdfondsen, allen met de ANBI status RSIN 823993449:

 1. Het Annual Fund wordt gevuld door individuele Rotarians en Rotaryclubs.
  De bedoeling is dat iedere Rotarian per jaar 100 dollar doneert (persoonlijk of via de club), als persoonlijke bijdrage aan zijn goede-doelen organisatie naast de eigen invulling van “Rotary - People of Action”.
  Vanuit het Annual Fund worden Global en District Grants gefinancierd.
  Het Disaster Response Fund is hiervan een subfonds met als doel om snel Global Grants op te starten bij grote rampen, zoals schade door orkanen en aardbevingen, maar ook de wereldwijde corona-epidemie.
 2. Vanuit het PolioPlus Fund wordt de wereldwijde bestrijding van polio gefinancierd, die al een paar decennia enorm succesvol is geweest en nog is; de uitgaven uit dit fonds worden al jaren door de Bill&Melinda Gates Foundation 2:1 versterkt.
 3. In het Endowment Fund kunnen donoren een bijdrage (legaat of nalatenschap) geven aan een specifieke bestemming en daarmee op dat specifieke vlak een eeuwigdurend effect sorteren.
  Via dit fonds worden de Rotary Peace Centers ondersteund: ieder jaar is er € 7,5 miljoen beschikbaar voor Peace fellow scholarships.