© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Over het Waterplatform

Wat doet het Waterplatform?

Het Waterplatform van Rotary District Midden-Nederland (D1570) is ingesteld ter stimulering van wateracties van Rotary Clubs. Rotary International is wereldwijd actief om schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen bereikbaar te maken.

Internationaal wordt over waterprojecten gerapporteerd door WASRAG (Water and Sanitation Rotary Action Group).

In zes van de zeven Nederlandse Rotarydistricten zijn districts-watercommissies of waterplatforms actief.

  • Het Waterplatform van D1570 bouwt voort op de WASRAG-missie en heeft de volgende taken:
  • Levert kennis en ervaring;
  • Stimuleert, faciliteert, ondersteunt;
  • Voert campagne en zorgt voor publiciteit, zowel intern als extern;
  • Onderhoudt contacten met relevante Waterinstituties;
  • Is aanspreekpunt, coördineert initiatieven en activiteiten.

LAATSTE NIEUWS

Nieuwsbrief 2023 Waterplatform Midden Nederland zomer 2023

WATER-WEBINAR 18 april 2023

Bekijk hier de presentatie van het water-webinar van 18 april jl.

WATERWANDELING 2022-2023

Waterwandeling 2022-2023

Al jarenlang ondersteunen Rotaryclubs actief het sponsorevenement waarbij gelden worden opgehaald voor watervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Kinderen van 6-12 jaar worden bewust gemaakt van de wereldwaterproblematiek o.a. door gastlessen van Rotarians en steunen tegelijkertijd leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden door geld in te zamelen voor veilig drinkwater, voorzieningen voor handenwassen en wc’s.

Dit evenement vindt plaats rond Wereldwaterdag op 22 maart. Het evenement wordt voorbereid door middel van gastlessen en lesmateriaal op het gebied van watereducatie dat aan leerkrachten wordt aangeboden.

Lees meer...

Het ARUSHA WASH for Schools PROJECT

Het Arusha WASH for Schools project is een initiatief van Water for Life, VEI  en Rotaryclub Arusha in Tanzania.

In Nederland is dit project in 2019 opgepakt door Bauke Boersma (oud-gouverneur) en Chris Engelsman (voorzitter van het Waterplatform van district 1570). De intentie was zoveel mogelijk lagere scholen in het Arusha district te voorzien van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Vooral het laatste is ook van groot belang in het kader van empowering girls. Het is bijna niet voorstelbaar, maar het ontbreken van sanitaire voorzieningen leidt bij meisjes in ontwikkelingslanden tot schoolverzuim en belemmert hen daarmee in hun ontwikkeling.

Eind januari 2023 zullen 30 scholen zijn geholpen. Mogelijk komt daar nog één school in Arusha bij.


Lees meer...

Rotary ondersteunt het IHE Delft Msc scholarship programma

Rotary ondersteunt het IHE Delft Msc scholarship programma

IHE Delft is het meest gerenommeerde opleidingsinstituut voor watermanagement in de wereld. Aan dit instituut kunnen studenten uit landen waar de waterproblematiek speelt (en dat worden er steeds meer) een master halen op het gebied van watermanagement en sanitatie. De gezamenlijke Nederlandse Rotaryclubs maken het jaarlijks mogelijk bij te dragen aan de kosten van de scholarships voor 10 tot 15 studenten die  aan het IHE een éénjarige master opleiding volgen. 

Sinds 2012 hebben al meer dan 150 Rotary studenten aan het IHE hun master behaald. 95% van de studenten gaat na het behalen van de master terug naar het moederland waar zij veelal doorstromen naar belangrijke posities. Een groot aantal Rotaryclubs heeft de afgelopen jaren gehoor gegeven aan de oproep € 500,- of meer te doneren aan het Rotary-IHE scholarship programma. (Contactpersoon bij IHE: Charlotte de Fraiture c.defraiture@un-ihe.org)

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer:

NL98 BUNQ 2048 3859 07 ten name van: Stichting Beheer Global Grants

Onder vermelding van: "bijdrage Rotary IHE Delft MSc Scholarship Program 2022-2023" en de naam van je Rotaryclub.


Voor meer informatie...

Lees meer informatie over selectiecriteria voor partners en projecten, klik hier.

Het programma voor de tweede helft van het lopende bestuursjaar:

Maart 2023

Webinar water en klimaatadaptatie project 2023-2024

Wordt geïnformeerd over de eerste plannen voor het districtsproject 2023-2024, gericht op water en klimaatadaptatie.

Maart 2023

Waterwandelingen


Rotaryclubs in ons district organiseren Waterwandelingen in hun gemeenten

22 Maart 2023

Wereld Water Dag

22-24 Maart 2023

UN Water Conference New York

https://www.unwater.org/news/un-2023-water-conference

April 2023

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen

Juni 2023

Jaarafsluiting

We gaan het jaar afsluiten met een terugblik op alle mooie waterinitiatieven van de clubs in ons district. En een blik op de toekomst.

Contactpersoon: Chris Engelsman engelsman.c.m@gmail.com