© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary Nieuws juli 2021


  WELKOM IN HET CLUBJAAR 2021 – 2022!


Mijn eerste schrijven als Gouverneur! En wat een turbulente afsluiting en begin van het Rotaryjaar hebben wij meegemaakt!
Opnieuw laaide Corona op en was er een uitzonderlijke watersnood in het zuiden van ons district.

Maar allereerst wil ik nog even kort stilstaan bij het afgelopen jaar. Arnold wat heb jij je met de Kleine Staf in het district, en als voorzitter van het landelijke Gouverneursberaad, ingezet… op een manier die respect afdwingt. Je bereikte je doelen langs de weg der geleidelijkheid en je liet ieder in zijn waarde.  Chapeau!  We zijn je veel dank verschuldigd, en ik zal als je opvolger mij tot het uiterste gaan inzetten om er een evengoed jaar voor het district van het maken!

We hebben de gouverneursketen op 11 juli tijdens een geweldige bijeenkomst in Uden over mogen dragen. Club Uden, dank voor de perfecte organisatie! Ik  voel mij uitgedaagd, en ik voel mij gesterkt door alle districtsfunctionarissen, door het “Kernteam” en de leden van mijn club, maar bovenal door alle leden van de clubs in het district.  Zij vormen de basis van Rotary.  Ik proef al de welwillende samenwerking tussen de clubs die mijn clubbezoeken samen gaan inplannen en organiseren. Ook met de lokale Rotaract clubs. Daarnaast wil ik graag aanwezig zijn bij bijzondere gebeurtenissen van individuele clubs. Laat gewoon even weten hoe ik mij als Gouverneur voor de club kan inzetten!

Op dit moment, nu wij te maken krijgen met de gevolgen van de wateroverlast in het zuidoosten van ons district,  is het  zeer duidelijk dat er vele actieve leden zijn, die de handen uit de mouwen willen steken om de nood te lenigen, en/of te helpen bij de wederopbouw.  Maar daarnaast is ook de financiële schade gigantisch, ook daar ligt een mogelijkheid voor de clubs om via fundraising gedupeerden direct  te helpen.  Ook het district zal zich  uiteraard inzetten om te bezien of  er extra middelen ter beschikking  kunnen worden gesteld.

Zie je in je omgeving of daarbuiten situaties waar hulp geboden zou moeten worden? Meld het in je club, en vertrouw op de Oerkracht  die in je club aanwezig is! Door  samenwerking en in onderling vertrouwen  op  ieders inbreng, kom je vanzelf tot Daadkracht…  zo tot het realiseren van mooie projecten, die de leden voldoening geven en de saamhorigheid bevorderen, en daarmee de Aantrekkingskracht van je club vergroten….

Dat is, kort gezegd, hoe ik de kracht van de clubs, die de basis vormen van Rotary, zie. Je kunt daarbij uiteraard gebruik maken van de ondersteuning die vanuit Rotary International en  het district wordt geboden… Kijk ook maar eens op www.Rotary.org en maak een account aan..

Tot slot hoop ik samen met jullie te kunnen werken aan een dienstbaar, verbindend en voor ieder naar tevredenheid verlopend Rotary jaar… we gaan er voor! Via mijn LinkedIn pagina zal ik jullie op de hoogte te houden van mijn belevenissen als Gouverneur in en om het district…

  A G E N D A 

4 september 2021

Rotary Foundation seminar in Mechelen (België)

11-12 september 2021

EEMA-congres in Heerlen (digitaal)

14-19 september 2021

GETS & Institute in Praag (Tsjechië)

19 september 2021

Botary RC Maas en Waal

25 september 2021

Gouverneursdiner

2 oktober 2021

Landelijke AG-training in Zeist

9 oktober 2021

Familiedag District 1550

19 maart 2022

PETS D 1550

15 mei 2022

Rotary Festival

  Ander Rotary nieuws:


Rotary Festival – A Chance to Change

Op 15 mei 2022 zal het allereerste landelijke Rotary Festival plaatsvinden. Het Festival wil op een eigentijdse manier laten zien wat Rotary betekent. Bijvoorbeeld aan vrienden, familie, kennissen, collega’s, potentials, relaties, gemeentebestuurders en sponsoren tonen dat Rotary als vrijwilligersorganisatie een effectieve motor is achter vele goede doelen met positieve invloed wereldwijd, maar ook ‘om de hoek’.

Het Rotary Festival wordt centraal in Nederland gehouden en biedt een inspiratiemarkt waar alle individuele Rotaryclubs ruimte krijgen om te laten zien wat ze doen.

Meer informatie

68e EEMA Youth Exchange Annual Conference

Rotary Youth Exchange is een van Rotary's meest gerespecteerde en waardevolle programma's. Het werd geïnitieerd door de Rotary Club van Kopenhagen (Denemarken), waar een eerste uitwisseling plaatsvond in 1927. Sindsdien worden er jaarlijks ongeveer 9.000 uitwisselingen georganiseerd. Deze uitwisselingen bieden studenten uit zo’n 80 landen over de hele wereld de kans van hun leven! Tijdens de uitwisseling ontwikkelen ze internationale vriendschappen, leren ze vanuit de praktijk over verschillende culturen en de behoefte aan tolerantie ten aanzien van elkaars verschillen. 

Meer informatie

ROTARY FOUNDATION SEMINAR

Het jaarlijkse Rotary Foundation Seminar voor Nederland en Vlaanderen staat dit jaar geheel in het teken van de het 7e focusgebied: Het leefmilieu beschermen.

Diverse sprekers vertellen over klimaatverandering, milieu en duurzaamheid en hoe de Rotary Foundation bij kan dragen aan dit thema.

Het seminar wordt gehouden op zaterdag 4 september in het Technopolis Institute, Mechelen, België. Er is een leuk familieprogramma georganiseerd voor het hele gezin, je hoeft dus niet alleen te komen!


Inschrijven

Aftellen naar Houston!

Vanuit ons district zijn er de nodige mensen naar de Rotary International conventie in Hamburg geweest, die daar heel enthousiast over kunnen vertellen! Intussen waren er twee online conventies en komt er nu weer een nieuwe kans om je internationale Rotary familie te ontmoeten in Houston.

De RI-conventie vindt plaats tussen 4 en 8 juni 2022. Plan een bezoek samen met je clubleden en ontdek hoe groot de wereld van Rotary is!

Informatie & Inschrijven


Ga naar het jaaroverzicht