© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Beleidsplan Guido Rijninks district 1550 2023-2024

Beleidsplan 2023 – 2024

Rotary: draagt bij aan persoonlijke groei

Hoe gaan we het aanpakken 2023-2024.

Rotary bestaat 100 jaar in Nederland. In al deze jaren is Rotary gegroeid, in leden in clubs en in diversiteit. Deze groei heeft zich vertaald in betrokkenheid bij tal van goede doelen die door een persoonlijke inzet en in samenwerking worden gerealiseerd. Lid zijn van Rotary is naast de  inzet/service voor de ander een bijdrage aan jezelf, aan je persoonlijke groei. De samenwerking binnen Rotary geeft ons samen de kracht om goede doelen te realiseren en draagt indirect bij aan onze persoonlijke groei. Het zijn jouw talenten die je inzet om samen te werken aan een duurzame wereld, aan een duurzaam leven.

  1. Persoonlijke impact vergroten, het (door)ontwikkelen van leiderschap. Rotary inspireert! Leiderschap begint bij het onderkennen van je talenten, deze verder te ontwikkelen door ze in te zetten in je directe omgeving. Je bent nieuwsgierig en neemt verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling. De interactie met je omgeving daagt je uit om te leren en van meerwaarde te zijn voor anderen. We onderkennen hierbij het belang van diversiteit, respecteren dit als een verrijking onszelf en onze omgeving.
  2.  Meer jongeren betrekken bij Rotary activiteiten. Rotary hecht belang aan de ontwikkeling van jongeren en organiseert tal van activiteiten om dit te stimuleren. Internationale jeugduitwisselingen, RYLA (leiderschapstrainingen), Summercamps en organisaties als Interact en Rotaract dragen bij aan deze ontwikkeling. Rotary Clubs dragen bij aan de groei en ontwikkeling van jeugdactiviteiten in verbinding met jeugdorganisaties en/of scholen. Inclusie en diversiteit krijgt vorm in de samenwerking en betrokkenheid tussen jong/oud.
  3. Van meerwaarde zijn voor onze samenleving. Rotary staat midden in de samenleving. Op een aansprekende en duurzame wijze leveren we een bijdrage aan de (lokale) samenleving. Bij Rotary staat ‘service above self’ voorop waarbij we in dialoog  en respect voor elkaar werken aan een betere wereld. We beperken ons niet enkel tot een financiële ondersteuning maar vergroten de sociale impact; Rotary in action, waarbij wij gebruik maken van de kracht van ons netwerk.

Het resultaat 1 juli 2024

  1. In elke Rotaryclub is het thema leiderschap aan bod gekomen met een focus op de meerwaarde voor de lokale gemeenschap. Bij de open clubbijeenkomsten geven we rekenschap van deze impact. (vocational service)
  2. Samen winnen we aan kracht. Het ledenbeleid in elke club is gericht op (persoonlijke) groei, diversiteit en versterking van de onderlinge samenwerking. (club service)
  3. Elke Rotaryclub zet zich in voor de ontwikkeling van jongeren met een of meerdere (Rotary) activiteiten.  Elke club heeft een duidelijke visie en een actieplan voor Jeugd. (jeugdservice)