© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stand by your man

Jullie zouden het misschien niet zeggen maar voor jullie staat een soort Heleen van Rooyen. Jullie kennen haar ongetwijfeld, Heleen die na een genoeglijk onderonsje met politicus Rob Oudkerk in een café, zijn uitspraken noteert en in een column verwerkt waarna hij van zijn politieke voetstuk viel. Deze vergelijking drong zich aan mij op door wat echtgenoot Paul en mij overkwam. Een paar weken geleden werd er ’s avonds aangebeld en stond onze vaste postbesteller van interessant nieuws, voor de deur. Of ik even wilde tekenen. Met mijn bril op zag ik dat hij aan Paul gericht was, die daarom de brief opende. Het was een lang epistel, ondertekend door een man in opdracht van vijf andere mannen (een al overleden) en een vrouw. Paul was aangeschreven omdat mijn boek laster bevatte en de aangehaalde passages werden genoemd. In plaats van mij aan te schrijven werd mijn echtgenoot op het matje geroepen en gesommeerd publiekelijk afstand te nemen van mijn boek. Kennelijk was de status van de briefschrijver en de vijf mannen en een vrouw in het geding. De four way test was er ook vetgedrukt bijgedaan. Over de aangehaalde passages kan ik zeggen: in de wandelgangen van Rotary werden mij vaak gretig allerlei nieuwtjes toevertrouwd waarbij ik keer op keer zei dat dat smullen was voor mijn schrijfsels. De ondertekenaar van de brief had mij zelf ook eens een saillant detail verteld tijdens een diner aan de vooravond van een Districtsconferentie, dat hij nu terugvond in mijn boek. Ik hanteerde de stelregel dat ik geen namen noem bij minder positieve berichtgeving en wel bij bijzondere positieve berichtgeving. Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. Op het internationale podium in Berlijn bij de Peace Conference in 2012 werden mensen voor mij gewaarschuwd bij de introductie van Director Paul Knijff en zijn spouse Rita, door voormalig GS Ed Futa: ‘dat je op moest passen met wat je zei als ik in de buurt was omdat ik alles noteerde’. Bij de lancering van de Engelse editie van SBYM op de Conventie in Sydney toonde GS John Hewko zich zeer geïnteresseerd in hoe ik de kwestie over zijn opvolging en contract bespreking had weergegeven, een heikel punt voor verschillende RI Presidenten. Vrije nieuwsgaring heet dat. Maar niet voor de briefschrijver.

Hoe is dat schrijven over Rotary van mij begonnen? Paul werd gevraagd als gouverneur voor District 1570. Ik merkte dat hij er graag voor wilde gaan en hield hem niet tegen. Wel besloot ik na terugkomst van de DGE en spouse (partner in Rotaryland) training in januari 2006 in Amerika dat ik erover zou gaan schrijven met de ‘tongue in cheek’ titel: STAND BY YOUR MAN. Tot dan toe was Paul eerst alleen een Rotary clublid geweest, toen ons gezin nog uit de kinderen krijgen/carrière opbouwfase bestond maar na een paar keer verhuizen richting Randstad werden in toenemende mate extra functies door hem bekleed. In het Gooi vonden we een vaste stek en kwam Paul in Rotaryopzicht echt tot bloei. Voor mij begon al schrijvenderwijs de zoektocht naar waar Rotary nou echt voor staat en wat het betekent in het alledag leven een jaar rond, als je partner gouverneur wordt. De eerste column verscheen in De Rotarian (zoals het Rotary Magazine toen nog heette) en de elf volgende columns op de digitale versie van het blad. Ik kreeg leuke reacties en Paul besloot de twaalf columns te bundelen in een boek, limited edition, dat hij aan het einde van zijn gouverneursjaar in 2007 cadeau deed aan iedereen in zijn District en collega gouverneurs in het land, die hij wilde bedanken voor de goede samenwerking. Daarnaast kon de geïnteresseerde Rotarian en belangstellende niet- Rotarian het aanvragen.

*Voorlezen stukje eerste column SBYM I ‘Gouverneur’

Al snel werd Paul gevraagd voor een Europese functie in Rotary: International Membership Coördinator. Ik had de smaak te pakken gekregen en naast een roman die ik aan het schrijven was, ging ik door met columns daarover schrijven. Die columns verschenen op de website van RC Weesp Vechtstreek- Noord. Na die periode werden ook deze columns gebundeld in een limited edition. De opbrengst ging naar Rotary Doctors Nederland.

* Voorlezen stukje eerste column SBYM II ‘Over de grenzen’

In oktober 2009 deed Paul mee aan de selectie voor Director in de Board of Rotary International. In de brief van de voorzitter van het Nominating Committee aan de kandidaten stond het verzoek ‘…indien mogelijk en voorzover u ermee instemt zou het NC tegen het slot van het gesprek met u graag kennismaken met uw partner. Het is immers zo dat een spouse van een Director een niet te verwaarlozen rol speelt bij het functioneren van haar man… * Voorlezen stukje column daarop aansluitend.

Paul viel de eer te beurt gekozen te worden uit de vijf kandidaten. Dat was wel wat. Er zou veel gereisd gaan worden. Het verheugende aan dit alles was dat ik door kon gaan met schrijven over deze wereldwijde organisatie die ik (wij) op het hoogste niveau zoud(en) gaan meemaken dichtbij de bron, Rotary International World Headquarters in Evanston/Chicago. En dat deed ik dus, waarbij ik wederom een vervlechting hanteerde van internationale belevenissen tijdens het Directorschap en ons leven tussendoor in gezin/familie/vriendenverband, waarbij ik de ontwikkelingen binnen Rotary in Nederland niet uit het oog verloor. En in dat laatste zat de pijn van de briefschrijver waar ik in het begin over vertelde. Oordeel zelf! Ben ik een HvR of RKP?!

Lees mijn boek, koop mijn boek, geef het cadeau: van elk boek gaat 10 euro naar ‘End Polio Now’ en de opbrengst voor het polioproject valt binnen de verdriedubbelingsregel die de Bill & Melinda Gates Foundation van toepassing heeft verklaard.

* Voorlezen stukje eerste column SBYM III ‘The Board’

Clubs zijn de bouwstenen van Rotary International. Het ‘doïng good’ in de wereld is immens en daarom wil ik eindigen met een citaat van een oud President, de Schot John Kenny: ‘A community is better off with a Rotary Club’.

Dank voor jullie aandacht!

STAND BY YOUR MAN verzamelbundel SBYM I, II, III 240 pag. E 17,50

Er is ook een Engelse editie SBYM -De opbrengst gaat naar End Polio Now en ShelterBox

Rita Knijff-Pot - 4 oktober 2014 – infodag District 1550