Rotary International logo

AAN: Alle Rotarians in het District 1550

In het bijzonder aan de deelnemers aan het President Elect Training Seminar (PETS) en aan de District Assembly (DA)

Beste mede-Rotarians,

Het is met een zwaar gemoed dat wij besloten hebben de DA en de PETS, die op 21 maart in Vught zouden plaatshebben, te annuleren.

Het coronavirus blijft voortwoekeren, vooral in Noord-Brabant. De drie veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben gisteren medegedeeld dat alle grote evenementen voor de komende week worden verboden. Het al dan niet door laten gaan van kleinere evenementen wordt aan de betreffende organisatie overgelaten.

Omdat wij verwachten dat het aantal besmettingen in de komende week niet zal afnemen, zullen naar ons oordeel ook de reeds uitgevaardigde maatregelen hoogstwaarschijnlijk worden gecontinueerd in de weken daarna, zo niet geïntensiveerd. Daar willen wij niet op wachten. Daarom hebben wij gemeend dit besluit te moeten nemen.

In de komende weken zullen wij beoordelen of en zo ja hoe de DA en de PETS alsnog kunnen worden gehouden. Het spijt ons dat wij geen beter bericht kunnen brengen. Wij houden u op de hoogte van onze beslissingen.

Wij wensen iedereen die te maken heeft met het coronavirus veel sterkte: de zieken van harte beterschap; degenen die in quarantaine zijn, heel veel sterkte en veel geduld daarbij; degenen in de zorg voor patiënten, veel moed. We hopen van harte dat met de genomen maatregelen de uitbreiding van het virus snel tot stilstand komt en we onze activiteiten weer kunnen oppakken.

Tenslotte danken wij u voor uw enthousiasme om de DA en PETS bij te wonen. Daarom is het des te meer te betreuren dat wij dit besluit hebben moeten nemen.

Met vriendelijke groet,

Anneke Assen, Arnold Veldman,

Gouverneur Inkomend gouverneur

In de bijlage een brief inzake corona van de president Rotary International Mark Daniel Maloney.

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/11609/ff7uczcgh4k2nym7yyn8x6knw4f4jfxn/mailing-1.png

© 2020 Rotary in Nederland