© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Polarisatie en verbinding

Nieuw thema: polarisatie en verbinding

Het nieuwe thema van Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West is ‘Polarisatie en Verbinding’, een actueel thema. Dit werd bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse bestuursoverdracht en de viering van het 55 jarig jubileum op zondag 25 juni in Kasteel Henkenshage in Sint Oedenrode.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelde in 2022 door middel van haar Continue Onderzoek Burgerperspectief vast dat ongeveer driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over een toenemende polarisatie in de samenleving. Men constateert verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat.

Emiel Felix, voorzitter ’23-’24: “Wanneer we elkaar niet meer ‘verstaan’, kan dat leiden tot een verdere verdeeldheid, vooroordelen en gebrek aan begrip voor elkaars standpunten. Gelukkig zijn er ook mensen, die streven naar een inclusieve samenleving waarin verschillende perspectieven worden gehoord en gerespecteerd. Zij zetten zich in voor dialoog, begrip en het overbruggen van verschillen. Onze club gaat de komende jaren bijdragen aan het tegengaan van polarisatie.

Lees verder > nieuw-thema-polarisatie-en-verbinding

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Emiel Felix, voorzitter, tel. 06 – 534 29 144