© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Toelichting jaarthema 2011-2012

http://www.rotary.nl/d1570/rotary/graph.doc/graph-1.jpg

Clubzaken 24 augustus 2011

1.

Toelichting jaarthema 2011-2012 RI: Reach Within to Embrace Humanity

RC Duiven: een betrokken club

Het jaarthema 2011-2012 van RI president Kalyan Banerjee is Reach within to Embrace Humanity.

“Kijk naar binnen, om te begrijpen dat alle mensen dezelfde dromen, hoop en ambitie hebben en dezelfde problemen. Wie we ook zijn en waar we ook leven, ieder van ons verlangt naar dezelfde vrede, blijdschap en vervulling in het leven. Wat we aan anderen willen geven, zullen we eerst in onszelf moeten vinden.

Voordat we over wereldvrede praten en eraan bouwen, zullen we daar eerst in onszelf, onze families en onze gemeenschappen aan moeten werken. Als we vrede, vriendschap en tolerantie op een wereldschaal willen scheppen, zullen we het eerst thuis moeten kunnen toepassen.” (Kalyan Banerjee- 2010)

Het jaarthema laat zich niet eenvoudig direct vertalen in het Nederlands.

Het tonen van en concreet gestalte geven aan (maatschappelijke) betrokkenheid is vanuit de doelstellingen van Rotary een middel om in alle avenues het ideaal van dienstvaardigheid uit te voeren. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van lokale omstandigheden of internationale noden is het absoluut nodig dat we als clubleden naar elkaar toe diezelfde service-instelling en betrokkenheid hebben als naar de projecten die we aanpakken.

Als jaarthema heb ik daarom gekozen voor het thema "RC Duiven: een betrokken club": Betrokken bij Rotary, bij elkaar en bij onze omgeving, dichtbij en veraf.

2.

Speerpunten voor 2011-2012:

a.

Kleinere projecten door het jaar heen als ondersteuning naar de plaatselijke, regionale en internationale gemeenschap met in ieder geval aandacht voor armoede bestrijding, water en ongeletterdheid. Wandelen voor water op wereldwaterdag als mogelijkheid. Daarnaast geld nodig om bij te kunnen dragen aan projecten.

b.

Het ledenaantal van onze RC verder uitbreiden en streven naar een gezonde balans tussen jong en oud, man en vrouw. Van aannamebeleid naar ledenbeleid. De basis op orde houden.

c.

Aandacht voor de vele Rotary-initiatieven wereldwijd en onze aansluiting daarbij (Jobrotary, shelterbox, Rotary foundation, Rotaplast, Lead2).

d.

Deelname shelterbox challenge, internationaal jeugdkamp, 25 jarig bestaan Coventry-Phoenix.

3.

Samenstelling bestuur en commissies

4.

aanvullingen voorzitters avenues over hoe we de zaken gaan aanpakken per avenue van de speerpunten en suggesties voor aanpassingen leden.