© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Informatie over onze club

Wat fijn dat je belangstelling hebt voor onze Rotaryclub. Wij zijn verheugd dat je ons wilt leren kennen en je − als de kennismaking je bevalt − mee wilt doen in onze vereniging. 

Onze club bestaat meer dan 25 jaar en vernieuwt zich voortdurend, ook onder moeilijke omstandigheden.

Onze doelen

 • Jouw actieve en brede vriendenkring te zijn, waar je persoonlijke ervaringen en zakelijke kennis uitwisselt met een aantal zeer verschillende beroepsbeoefenaren. 
 • Effectieve gespreks- en samenwerkingspartner te zijn in onze snel veranderende regio. 
 • Door op veel vragen uit de samenleving in te gaan en netwerken aan elkaar te knopen willen wij bijdragen aan goede doelen en aan maatschappelijke vernieuwingen.
 • En wij willen deelnemen in en bijdragen aan het internationale netwerk van Rotary, één van de actiefste kennisnetwerken en grootste vrijwilligersorganisaties ter wereld. 


Diversiteit en inclusie

Wij kennen een grote onderlinge betrokkenheid (de afgelopen jaren ook virtueel!) en willen een echte afspiegeling vormen van onze regio. Wij streven naar meer diversiteit en inclusie. Wij richten ons op meer maatschappelijke impact en dus samenwerking met andere organisaties.
Daarom staan wij open voor getalenteerde en actieve nieuwe leden uit de volgende sectoren: 

 • Handel en industrie, 
 • Kunst en cultuur, 
 • Onderwijs en wetenschap, 
 • Openbaar bestuur en (semi-)overheid, 
 • Zakelijke dienstverlening en 
 • Zorg en gezondheid.


Karakteristieken

Kernkarakteristieken van onze club en onze verwachtingen van nieuwe leden zijn: 

 • gemengde club, leeftijd 28 - 75 jaar, wervend tussen 30 en 60 jaar, 
 • open, no-nonsens, inspirerend
 • inzet voor maatschappelijke projecten en samenwerking met andere clubs, 
 • aanwezigheid bij zo veel mogelijk bijeenkomsten en betrokkenheid bij acties en 
 • een beroep/functie die vernieuwend is t.o.v. de huidige samenstelling van onze club.

Onze club komt wekelijks samen op woensdag van 17.45 – 19.45 uur. Na de maaltijd volgt een presentatie door een spreker, dit kan een van onze leden zijn of een interessante spreker van buiten onze club.


Tenslotte

Bij de procedure voor het lidmaatschap hoort de formele mogelijkheid voor de clubleden om zich bij de ‘commissie nieuwe leden’ uit te spreken over voorgedragen kandidaten. 

Wil je meer weten over Rotary en ons lidmaatschap, richt je tot een van onze leden of tot Sylvia Verhaar (ledenbeleid), 06 54611900, rotaryduiven@ziggo.nl