© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Health Centre Lokichar

Health Center Lokichar, Kenia

Introductie

Sinds 2018 werken Rotaryclub Ede en het Health Centre Lokichar, Turkana, samen om de gezondheidszorg in het noordwesten van Kenya te verbeteren en structuur te geven. De medische zorg in het centrum wordt vooral poliklinisch gegeven. Het health Centre (31 fte) richt zich naast de medische zorg op preventie, voorlichting en verloskunde. Het verzorgingsgebied is ca. 4000 km2 groot met 19.000 inwoners.

Ondersteuning Rotaryclub Ede

Tijdens de eerste jaren van samenwerking gaf Rotaryclub Ede materiele ondersteuning voor de aanschaf van medische hulpmiddelen en bijvoorbeeld bedden. Ook werden met de financiële ondersteuning de gebouwen en vooral de kraamafdeling gerenoveerd en het sanitair verbeterd.

Werkbezoek

In december 2022 bracht een team van vier clubleden een werkbezoek aan het centrum. Het doel van het bezoek was het inventariseren van de behoeften voor de verdere ontwikkeling van het centrum en het geven van adviezen en opleiding aan de medewerkers. Dit betreft het medische terrein en de inrichting van de (administratieve) organisatie. Ook werd gekeken naar correcte besteding van de beschikbaar gestelde middelen.

De medici van het team hebben met beperkte middelen een groot aantal patiënten behandeld. Ook ondersteunden zij de medewerkers bij het opzetten van veldhospitalen, een netwerk van satellieten, waardoor de reisafstand van de patiënten vermindert.

Geconstateerd werd, dat de verbetering van de faciliteiten van de kraamafdeling heeft geleid tot toename van het gebruik van het Health Centre door zwangere vrouwen. Dit verlaagt de risico’s bij bevallingen. Tegelijkertijd biedt dit gelegenheid voor voorlichting over gezinsplanning.

Het werkbezoek stimuleerde de medewerkers, trok een groot aantal patiënten voor behandeling en wekte ook de belangstelling van de lokale overheid. Dit leidde laatste leidde tot meer vergoeding voor de behandeling van patiënten.

Vervolg van de samenwerking

Rotaryclub Ede wil de samenwerking met het Health Centre Lokichar continueren en vooral werken aan structurele verbeteringen. Hierbij wordt het accent gelegd op de verzorging van moeder en kind, onder andere door:

• begeleiding van de moeder tijdens de zwangerschap waardoor de kans op complicaties afneemt;

• meer bevallingen in het gezondheidscentrum waardoor moeder en kind minder risico lopen dan bij een bevalling zonder deskundige begeleiding;

• minder risico van kindersterfte tijdens het eerste levensjaar en op overlijden van de moeder;

• voorlichting over gezinsplanning waardoor minder geboortes, dus kleinere gezinnen en in de toekomst minder monden te voeden en meer middelen per kind;

Hoe kunt u helpen te helpen?

Giften zijn welkom op onze goede doelen stichting.

Stichting Community Services Rotary Club Ede, NL 63 INGB 0655 900 276

Mocht u als (para)medisch geschoolde een bijdrage willen leveren, stuur dan een mail aan secretarisrcede@gmail.com