Rotary helpt Afrika

RC Elsloo-Maaskant (2009)

Aangespoord door de initiatieven van de MDC 2008 heeft onze club twee projecten opgestart in het hart van Afrika om de lokale bevolking te ondersteunen en van goed drinkwater te voorzien. Het eerste initiatief bevindt zich in Senegal en het twee initiatief is in Kenia.

Om deze grote project goed te kunnen ondersteunen is door onze club een stichting opgericht om zo de belangen van de club in de projecten goed te kunnen coördineren. De stichting heet STICHTING ROTARY ELSLOO-MAASKANT HELPT AFRIKA en is gevestigd te Beek. Het adres is Kelmonderweg 24 6191 RB Beek..

Het project Senegal is in gang. In middels heeft onze stichting het toegezegde geld overgemaakt.

Bij de presentatie in de club is gebleken dat er nog een aantal vitale zaken moeten worden geregeld wil dit project voortgang vinden.

De rapportage zal moeten worden verbeterd.

Het project Kenia was erg omvangrijk en door ons als club niet goed te trekken. Door een gebrek aan voortgang en een somber kijk op de toekomstige mogelijkheden heeft onze club het project gestopt.

De gelden welke voor Kenia bestemd waren worden door de stichting beheerd en de stichting is op zoek naar een vervangend project.

STICHTING ROTARY ELSLOO-MAASKANT HELPT AFRIKA

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter : Sjef Jansen
Secretaris : Hans Steinhart
Penningmeester : Cees Pannekoek

Het bestuur van de stichting heeft over het Rotary jaar 2009/2010 verantwoording afgelegd aan het bestuur van onze club.

Ook over het jaar 2010/2011 is een rapportage gemaakt. Controle door de kascommissie volgt binnenkort.