RC Gilze-Rijen en Dongevallei in actie voor Gilze-Rijen Helpt!

RC Gilze-Rijen en Dongevallei in actie voor Gilze-Rijen Helpt

In het kader van de Corona hulp is een spoedvraag van het Dorpsteam opgepakt. Een gezin dat ondersteund wordt door het Dorpsteam zat in een lastig parket. Er werd met spoed gezocht naar een persoon met kennis over het erfrecht om de familie te helpen. Gilze-Rijen helpt kwam in het hulp netwerk al snel uit bij netwerkpartner Rotary Club Gilze-Rijen en Dongevallei. Een van de leden van de Rotary die de juiste kennis en expertise heeft en maatschappelijk betrokken is, heeft het gezin op weg geholpen. Het gezin heeft de benodigde informatie gekregen, waardoor zij nu weten welke stappen ze kunnen nemen. Soms maakt een vrijwilliger zich zorgen over een situatie waarin een hulpvrager zich bevindt. We nemen dan contact op met het Dorpsteam, Leystromen of de gemeente en trekken samen op om de hulpvrager te helpen.