• Tennis
  • Charitatief
  • Genieten
  • Fundraising
  • Doeltreffend
  • Zichtbaar
  • In balans
  • Waardevol
  • Voor de wind
Jaarthema Rotaryclub Haarlemmermeerlanden
Diversiteit en Verbinden

Sint bij voedselbankkinderen

Voor de 8e keer organiseerde Rotaryclub Haarlemmermeerlanden i.s.m. de Voedselbank Haarlemmermeer en Hockeyclub De Reigers een Sinterklaasfeest voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Op 1 december 2018 vond dit feest plaats in het clubhuis van De Reigers. Er waren 62 kinderen voor het feest aangemeld en de bijeenkomst stond wederom onder leiding van Rieneke van Nunen, die dit voor de 8e keer deed! Sint en zijn Pieten vermaakten de kinderen, die elk met een mooi cadeau naar huis gingen.

Opbrengst Streetgolf 9107€!

Op 5 oktober 2018 werd door Rotary Haarlemmermeerlanden voor de 4e keer het Streetgolf Haaarlemmermeer ten bate van het goede Doel gehouden. Er namen 100 deelnemers aan deel die bij prachtig weer een parkoers van 12 holes in en om het Cultuurgebouw in Hoofddorp aflegden. Voor een hapje en een drankje werd gezorgd en er waren leuke prijzen voor de winnaars.


De opbrengst was 9107€, welk bedrag o.a. zal worden besteed aan het mogelijk maken van een Seniorendag voor 150 ouderen in de Haarlemmmermeer, welke in het voorjaar van 2019 zal worden gehouden.


Deze middag werd organisatorisch mogelijk gemaakt door de leden van Rotary Haarlemmermeerlanden aangevuld met vele vrijwilligers. wij danken dan ook iedereen, niet in de laatste plaats onze sponsors die aan het succes van dit evenement heeft bijgedragen! 


Voor foto's van dit evenement, gemaakt door Robert Joore: ga naar de Tab Foto's.

Feest voor 150 Senioren


Op 7 april 2019 organiseren we weer een spetterende feestdag voor 150 Senioren uit de Haarlemmermeer. De Senioren worden door clubleden gehaald en gebracht naar de prachtige feestlocatie, waar een verrassingsprogramma en een driegangendiner geheel kostenloos zullen worden aangeboden. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang.

Facebook