© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Inschrijfformulier Rondje om De Haar 2014


Inschrijfformulier 14e Golftoernooi


ROTARYCLUB HAARZUYLENSRondje om de Haar
30 augustus 2014


INSCHRIJFFORMULIER 14e Golftoernooi Rondje om de Haar


Ondergetekende(n):
Naam bedrijf (indien van toepassing)
___________________________________________

naam/ namen deelnemers:
1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________
4.___________________________________________

Adres:_______________________________________

Postcode:_____________Woonplaats:__________________________

E-mailadres:

geeft / geven zich op voor deelname aan golftoernooi “Rondje om de Haar” op 30 augustus.

* Greenfee en buffet -persoon / personen à € 100,= € …...,….

* Alleen greenfee persoon / personen à € 60,= € ..….,….

* Alleen diner-buffet incl 4 consumpties persoon / personen à € 40,=€ ….…,….

Totaal: € ….…,….

Betaling:
Het totale bedrag zullen wij per omgaande storten op rekening NL46 ABNA 0408 3767 16 ten name van Rotaryclub Haarzuylens, onder vermelding van Rondje om de Haar.
Indien het bedrijf betaalt, gaarne de namen van de deelnemers vermelden.

Handtekening:

U kunt dit formulier sturen naar:
Golfcommissie Rotaryclub Haarzuylens, p/a Harmelerwaard 19, 3481 LC, Harmelen
Via mail kan natuurlijk ook: rondjedehaar@rotaryhaarzuylens.nl