© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2 maart 2024 - Heggen snoeien

Heggensnoeien in de uiterwaarden, 2 maart 2024

Jaarlijks steekt RC Hattem-Heerde de handen uit de mouwen voor een grondige snoeibeurt van de meidoornhagen.

Elk jaar gaat een deel van de leden van onze club naar de boerderij van Jacomien en Evert Luchtenbelt om een dag(je) te helpen met heggen snoeien in de uiterwaarden van de IJssel.

Heggen komen al sinds de middeleeuwen voor in het rivierengebied. Ze zijn samengesteld uit soorten van het rivierendistrict zoals meidoorn, sleedoorn, wegedoorn, vlier, els, kornoelje, Gelderse roos en hondsroos. In de afgelopen eeuw zijn veel heggen verdwenen waardoor nog bestaande heggen waardevolle relicten zijn van het oude cultuurlandschap.

Heggen zijn een aparte categorie in de begroeiing van de uiterwaarden en vragen een eigen aanpak. De lijnvormige beplantingen langs perceelgrenzen kunnen soms eeuwenoud zijn. Heggen en heggenpatronen hebben bijzondere cultuurhistorische waarde en waarde voor natuur en landschapsbeleving.

Een heg verwijst naar het historische gebruik van een gebied. Een heg had één of meer functies:

  • Opslibbing Heggen werden in de uiterwaarden vaak aangeplant om het proces van opslibben te bevorderen. Na hoogwater bleef een laagje vruchtbaar slib achter dat op natuurlijke wijze het land bemestte. Omdat opslibbing het beste hooiland van Nederland opleverde, werd dit bevorderd door heggen aan te planten waartussen meer slib achterbleef.
  • Veekering Daarnaast fungeerden de heggen als veekering. Door heggen te leggen en te vlechten ontstond een perceelscheiding ondoordringbaar voor vee, waarmee boomgaarden en akkers beschermd werden.
  • Hakhout Behalve als veekering diende de heg ook als leverancier van hout voor gereedschap en brandstof.
  • Grens Heggen zijn soms ook aangeplant om eigendomsgrenzen en gebiedsgrenzen te markeren wat vaak heeft geleid tot een karakteristiek patroon of complex van heggen.

Het is dus erg belangrijk dat de heggen goed onderhouden moeten worden en daar draagt de Rotaryclub Hattem Heerde graag haar steentje aan bij, ondanks een groot aantal kleine wondjes als gevolg van de grote en kleine doornen!