© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Brandweerkazerne Bennebroek

De brandweerkazerne in Bennebroek wordt vernieuwd door het bedrijf van Rotarylid Marcel van der Worp. Er komt een toekomstbestendige nieuwe kazerne van waaruit brandweerlieden veilig en met plezier hun werk kunnen doen.

Rotaryclub Heemstede heeft een speciaal samenwerkingsverband met Haemstede-Barger Mavo. Leden van de club vertellen leerlingen over hun beroepswerkzaamheden tijdens gastlessen en werkbezoeken om zo te helpen bij het maken van een beroepskeuze.

Dinsdag 7 november kregen 28 leerlingen van de klassen 2, 3 en 4, begeleid door 2 leerkrachten, de gelegenheid om de bouwplaats te bezoeken. Hieraan waren enkele lessen Ondernemerschap in brede zin voorafgegaan. Marcel bracht de leerlingen die belangstelling hebben geuit voor extra lessen op dit gebied het belang bij van wezenlijke zaken als calculeren, administreren, plannen en balanslezen. Een echt project bekijken en uitleg krijgen over ontwerp, fundering, constructie en uitvoering liet een concreet deel van de praktijk zien. Nog enthousiaster werden de leerlingen toen ze ook de naastgelegen (tijdelijke) brandweerkazerne mochten betreden, waar twee levensgrote brandweerwagens permanent gereed staan om uit te rukken. Ook duikerspakken en een groot elektronisch planningsbord wekten hun belangstelling. Marcel en zijn medewerker Patrick: veel dank voor jullie heldere uiteenzetting die zeker zal helpen de ondernemingszin aan te wakkeren. En ook de brandweer was blij: deze organisatie draait op vrijwilligers en enkele leerlingen gaven zich ter plaatse op voor de jeugdbrandweer!