© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Eindexamenkandidaten presenteren: over influencers en vervuiling van de Waddenzee

Elk jaar presenteren enkele winnaars van de tien beste profielwerkstukken uit het examenjaar van het Atheneum College Hageveld hun werk bij Rotaryclub Heemstede. Afgelopen april 2023 aan het woord: Chantal over 'De Effectiviteit Social Media Influencer Marketing' en Mats en Thomas over vervuiling in de Waddenzee.

De onderzoeksvraag van Chantal was: hoe kan een onderneming social media influencers effectief inzetten voor het promoten van een product in verschillende fases van de sales funnel? Zij heeft ook vertel wat een sales funnel is en de verschillende fases in zo´n funnel. Influencers worden vooral ingezet in de eerste drie fases.

Chantal heeft 42 Instagramposts van verschillende influencers bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat de meest succesvolle influencers degenen zijn die de minste volgers hebben in de 'Awareness' fase en in de andere twee de 'Meso Influencers'. Haar advies aan bedrijven is duidelijk: kijk goed voor welk doel je een influencer wilt inzetten en pas de keuze voor het type influencer en soort content hierop aan.


Vervuiling in de Waddenzee

Mats en Thomas begonnen hun presentatie met het delen van hun passie voor zeilen en voor het beoefenen van deze sport op de Waddenzee. Daarom kozen ze deze plek om de invloed van vervuiling erop te zien. De onderzoeksvragen waren:

  • Wat is de invloed van vervuiling op organismes in de Waddenzee?
  • Welke stoffen zijn aanwezig in de Waddenzee?
  • Wat is de huidige waterkwaliteit in de Waddenzee?
  • Wie is verantwoordelijk voor schade aan milieu?
  • Hoe zit het ecosysteem van de Waddenzee in elkaar?

Om verschillende redenen besloten Mats en Thomas uiteindelijk hun onderzoek te richten op de medische vervuiling in de Waddenzee. Medische vervuiling kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Zo kunnen bijvoorbeeld medicijnresten in het water leiden tot hormonale verstoringen bij vissen en andere zeedieren, en kunnen microplastics in het water terechtkomen als gevolg van het gebruik van medische producten. Zoals met antibiotica zoals ciprofloxacine.

Ciprofloxacine is een antibioticum dat vaak wordt voorgeschreven aan patiënten met infecties. Het kan echter ook onbedoeld in het milieu terechtkomen via verschillende wegen, zoals via afvalwater van ziekenhuizen en huishoudens, of via lozingen van de farmaceutische industrie.
De conclusie van onze sprekers was ongetwijfeld dat ciprofloxacine een zeer belangrijke bedreiging vormt voor de Artemia en daarmee voor het hele ecosysteem van de Waddenzee.