Community service

Intro Communicatie Service

Community Service is de avenue die zich bezighoudt met de dienstverlening aan de gemeenschap , zowel financieel als daadwerkelijk.De meest nadruk ligt daarbij op de directe omgeving van de club.

Concerten

Samen met het vocaal ensemble "Markant" uit 's-Hertogenbosch is de Stichting Heusden-Vesting Klassiek opgericht. De stichting organiseert concerten van hoogstaande kwaliteit.

De eerste uitvoeringen vonden plaats in het voorjaar van 2000. Sindsdien zijn elk jaar twee uitvoeringen van de Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd. Ook rond Kerstmis zijn steeds spraakmakende uitvoeringen gerealiseerd.

Leden van de Rotaryclub dragen bij aan de organisatie de evenementen. Hoewel de netto financiële opbrengst van deze activiteit gering is wordt het belang voor de vestingstad Heusden en omgeving groot geacht.

Meer informatie is te vinden op de site van de Stichting Heusden-Vesting Klassiek.

Stichting Chance2Change

Chance2Change-Ghana is een non-profit organisatie die zich inzet voor de armsten in Ghana en biedt toekomstperspectief aan de straatkinderen in Kumasi

Meer informatie is te vinde op de site van de stchting stichting chance2change-ghana

Stichting Ajuta

Op bescheiden schaal is de vereniging in staat geweest een bijdrage te leveren aan het werk van de Stichting Ajuta.
Het ter beschikking gestelde bedrag is besteed aan noodzakelijke renovatiewerken aan een kindertehuis in Sighetu, Roemenië.

Er is gekozen voor ondersteuning van deze stichting vanwege de werkwijze. Met de beschikbare fondsen wordt op lokaal niveau materiaal gekocht en plaatselijke bedrijven worden ingezet om de werkzaamheden uit te voeren.
De stichting Ajuta zorgt voor toezicht op uitvoering en voortgang van de projecten.

Meer over de stichting is te lezen op de website.

Taalontwikkeling

De Stichting Spel en Boek in onze gemeente Heusden faciliteert hulp bij taalontwikkeling.

Met name in gezinnen van allochtone inwoners komt het voor dat leerlingen op de lagere school taalachterstand vertonen. Een oorzaak daarvan ligt in het feit dat in de thuissituatie communicatie voornamelijk plaatsvindt in de moedertaal. Kinderen krijgen daardoor te weinig oefening en begeleiding in het gebruik van het Nederlands.

Het is belangrijk dat taalachterstand op jonge leeftijd wordt onderkend om waarschijnlijke leerachterstand  als gevolg te kunnen voorkomen.

De stichting stimuleert het gebruik van spelletjes en leesboeken.