Welkom op de website van Rotaryclub Lauwersland

Rotary Club Lauwersland

Rotaryclub Lauwersland

Op 17 juni 2000 werd Rotary Club Lauwersland op initiatief van RC Dokkum opgericht.

De club wordt gevormd door professionals uit verschillende beroepen, wonend en/of werkzaam in voornamelijk de gemeenten Kollumerland en Achtkarspelen. 

Tot nu toe bestaat RC Lauwersland uit ongeveer 25 leden, maar we streven ernaar te komen tot 35 a 40 leden, 50 % mannen en 50% vrouwen.

De clubleden komen elke week op dinsdag bij elkaar van 17.30 – 19.30 uur in Restaurant Lauwersland te Oudwoude. Na het diner is er doorgaans een inleiding door een gastspreker of clublid over een actueel thema.

 

Rotaryclub Lauwersland is een typische plattelandsclub, waarin naast dienstverlenende en besturende beroepen ook werkterreinen vertegenwoordigd zijn, die specifiek horen bij de streek, zoals dat van een jachthavenbeheerder,  van boerin en waterschapsbestuurder en wegenbouwer.  Het plattelandskarakter zie je terug in het logo : tegen de achtergrond van de blauwe lucht en het Friese pompeblêd is de zeedijk te zien. De clubnaam refereert aan de rivier De Lauwers.

peace through water

Play videopeace through water

Conflict and violence displace millions of people each year. Half of those killed in conflict are children, and 90 percent are civilians.

 

We refuse to accept conflict as a way of life. Rotary projects provide training that fosters understanding and provides communities with the skills to resolve conflicts.

 

Through our service projects, peace fellowships, and scholarships, our members are taking action to address the underlying causes of conflict, including poverty, inequality, ethnic tension, lack of access to education, and unequal distribution of resources.

 

meer info...