© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

HISTORIE

GESCHIEDENIS ROTARYCLUB MONNICKENDAM

INLEIDING:

Na aanleiding van het 35-jarig bestaan van de Rotaryclub Monnickendam is in het bestuur de wens geuit om de geschiedenis van de club vast te leggen. Als een van de twee nog actieve Charterleden en als (oud-) voorzitter in het afgelopen jubileumjaar werd mij verzocht hieraan medewerking te verlenen. Gezien het feit dat ik over een redelijk omvangrijk, persoonlijk clubarchief beschik verleen ik hieraan gaarne mijn medewerking.

Werner Sutmann.
( januari 2008 )

VOORGESCHIEDENIS

De heren Herman Steur en Cees Oosterbaan, beiden woonachtig in Monnickendam, waren eind 60-iger jaren zakenpartners. Herman in de vis en Cees in de fruitconcentraten. Hun gezamenlijke kantoor hielden zij in een gebouw tegenover de Grote Kerk waar zich nu het parkeerterrein aan de vesting bevindt.

Medio 1971 verlieten de eerwaarde zusters van de Congregatie der Zusters Ursulinen het klooster aan het Noordeinde. Zij verwisselden het historische huis in Monnickendam voor het moederhuis in Bergen. Deze Congregatie kwam aan het einde van de 19de eeuw op uitnodiging van de Monnickendamse pastoor Smeeman naar Monnickendam en was voornamelijk bezig in het onderwijs.

De B.V. van de heren Steur en Oosterbaan heeft toen in 1971 het “Klooster” in het Noordeinde naast de Katholieke Kerk gekocht van de kloosterorde der Zusters Ursulinen.

Maar reeds na enkele maanden werd door Herman Steur actie ondernomen om een koper voor het statige gebouw te zoeken. Deze vond hij uiteindelijk in Wormerveer in de persoon van de heer Klaas Valk, producent en handelaar in kindermeubelen.

In het kader van grotere financiële transacties hadden bovengenoemde heren regelmatig contact met de toenmalige algemeen directeur van de “Raiffeisenbank” de huidige Rabobank (Raiffeisen- / Boerenleenbank) de heer Theo van de Wint.

Tijdens een van de ontmoetingen tussen Cees Oosterbaan en Theo van de Wint stelde de heer Oosterbaan voor om in Monnickendam een soort ‘zakelijke sociëteit’ op te richten. Dit voorstel kreeg al snel verder gestalte nadat door Theo de heer Werner Sutmann, werkzaam in de vliegtuigbouw bij de firma Fokker Aircraft N.V. en door Herman de heren Gerbrand Tessel, werkzaam als machinist op de grote vaart en Harry van Joolingen, Gemeente Secretaris te Monnickendam, uitgenodigd werden om zich bij deze “societeit” aan te sluiten.

De eerste bijeenkomsten vanaf het najaar 1970 van deze groep mannen, bestaande uit de heren Oosterbaan, Steur, van de Wint, Sutmann, Tessel en van Joolingen, vonden met grote regelmaat elke vrijdag namiddag plaats in Hotel Restaurant “De Posthoorn”. Vanzelf sprekend sloot zich daarbij ook de toenmalige eigenaar van “De Posthoorn”, de heer Gerrit van Zanten, bij dit clubje aan. Onder het genot van een drankje en een hapje (biertje – bitterballetje) werd het nieuws van de voorbije week besproken.

Met de verkoop van het Klooster door Steur en Oosterbaan aan Klaas Valk werd ook Klaas bij de inmiddels bestaande ‘sociëteit’ betrokken.

Vrij snel kwam Klaas in het najaar van 1971 met het voorstel om in Monnickendam een Rotaryclub op te richten. Hiervoor werd door hem contact opgenomen met de reeds sinds een aantal jaren bestaande Rotaryclub Purmerend en werd formeel toestemming gevraagd, dat in de regio, t.w. in Monnickendam, een eigen club ging komen. Hiertegen was geen bezwaar. Tevens werd club Purmerend verzocht, om als zogenaamde “Moederclub” bij de nieuw op te richten “Club Monnickendam” behulpzaam te zijn.

De noodzakelijke voorbereidingen om aan de vereiste voorwaarden voor een zelfstandig functionerende club te voldoen namen ca. een jaar in beslag. In deze tijd werd in overleg met

de “Rotary Administratie Nederland” (de RAN) en met de toenmalige Gouverneur van het Rotary District 158 (nu 1580), de heer Cees Smit, het clubgebied van de nieuw op te richten club vastgesteld met daarin de gemeenten Monnickendam, Marken en Katwoude.

Vervolgens werd getracht om tot het minimum aantal van 24 leden te komen, noodzakelijk om tot Rotary International te worden toegelaten.

In de volgende tijd werden er nog 19 kandidaten gevonden die zich bereid verklaarden om deel uit te maken van de nieuwe Rotaryclub Monnickendam.

INSTALLATIE van CLUB MONNICKENDAM

In het voorjaar van 1972, op 7 maart, vond in aanwezigheid van de ‘District Gouverneur’ Cees Smit” (R.C. Amsterdam Noord) in de Posthoorn een eerste bijeenkomst plaats waarbij alle 24 leden van de nieuw op te richten club aanwezig waren.

Op 28 maart 1972 was het dan zover. Door gouverneur Cees Smit werd in “Restaurant De Posthoorn” te Monnickendam de installatie van de Rotaryclub Monnickendam gerealiseerd met het eerste bestuur bestaande uit Klaas Valk als voorzitter, Harry van Joolingen als secretaris en Theo van de Wint als penningmeester. Tijdens deze installatie vroeg gouverneur Smit alle 24 leden persoonlijk of zij bereid waren de doelstellingen en idealen van Rotary te vervullen.

De voorzitter van sponsorclub Purmerend, ds. Paul Oskamp, feliciteerde namens alle leden van ‘moederclub’ Purmerend en beloofde als geschenk een voorzittersbel.

Lees verder

CHARTERUITREIKING

Twee maanden later vond op 23 mei 1972 door Gouverneur Cees Smit in de ‘Grote of Sint Nicolaas Kerk‘ in Monnickendam op bijzonder feestelijke wijze en onder grote belangstelling de officiële Charteruitreiking plaats. Bij deze gelegenheid kon ds. Paul Oskamp aan voorzitter Klaas de reeds eerder beloofde tafelbel overhandigen, die tot heden nog steeds in gebruik is om de leden voor de clubmeeting aan tafel te roepen.

Vanaf deze dinsdag in mei 1972 was club Monnickendam officieel opgenomen in de grote, internationale organisatie van “ Rotary International “.

ROTARYCLUB MONNICKENDAM

In het volgende de namen van alle zo genaamde ‘Charterleden’ zoals deze ook zijn vereeuwigd met een fotocollage.

Referentie : Fotocollage Botter
(archief W. Sutmann)

Namen van alle ‘Charterleden’ in volgorde van boven naar beneden en van links naar rechts:

Klaas Valk

Werner Sutmann

Theo van de Wint

Jan van de Geer

Ko Nieuwenhuijse

Siem Meij

Jan Vet

Hein Kaars

Harry van Joolingen

Frans de Groot

Jos Vloeijbergs

Piet Strootman

Gerrit van Zanten

Herman Mirani

Herman Janssen

Dirk Boes

Otto Lahmann

Tjeerd Hoekstra

Gerbrand Tessel

Nico Pelder

Piet Huurdeman

Herman Steur

Frans Lock

Jan Beets