© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Diana Bakker koninklijk onderscheiden

Tekst: Gemeente Wormerland, Foto's: Robert Zant | 26/04/2022 

Hulpvaardigheid, maatschappelijke betrokkenheid en vooral kinderen lopen als een rode draad door het leven van ons clublid Diana Bakker. Op 26 april jl. kreeg ze als waardering voor al haar vrijwilligerswerk door burgemeester Judith Michel van Wormerland het lintje opgespeld dat behoort bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De onderscheiding wordt opgespeld onder toeziend oog van kleinzoon Fela


Diana was met een list naar het gemeentehuis gelokt en trof daar haar levenspartner Frits Boddeman en een zaal vol familie en vrienden. Na deze emotionele binnenkomer en een glaasje water voor Diana, nam de burgemeester uitgebreid de tijd om in lovende woorden de lange lijst van Diana’s verdiensten op te sommen:

Mevrouw Bakker, Diana,

De rode draad uit uw leven is….kinderen. Al vanaf jonge leeftijd zet u zich in voor kinderen. En dan vooral kinderen die het wat minder getroffen hebben, of in armoede leven.

En dat begon al op 16 jarige leeftijd. Als jong meisje meldde u zich aan als vrijwilliger bij de door de gemeente georganiseerde vakantieactiviteiten voor de jeugd. U bleef dit jaren met veel plezier en enthousiasme doen, ook toen u inmiddels werkzaam was als onderwijzeres. U werd hoofdleidster en in uw eigen vakanties bleef u zich inzetten voor PurVak, de afkorting van Purmerendse Vakantieactiviteiten. Uw 4 kinderen gingen gewoon met u mee en als dat nodig was dan deden zij hun middagsdutje op een gymmatje in de douches. Na 25 jaar nam u afscheid van PurVak.

U zette zich ook in uw werkzame leven in voor het welbevinden van kinderen en kansengelijkheid in het onderwijs. U was jaren als directeur werkzaam op diverse scholen in het Amsterdamse basisonderwijs. Het liefst op scholen waar de onderwijskwaliteit in het geding was, zodat u het voor ‘de leerlingen beter kon gaan regelen’. Dat beperkte zich niet alleen tot uw inzet in de school, maar ook in overlegorganen en werkgroepen in de buurt en in de stad. Uw betrokkenheid was bijzonder groot. U zette zich in voor kinderen die met honger naar school kwamen en u redde samen met politie en de leerplicht 2 kinderen die zich opgesloten hadden uit hun benarde situatie.

U werd ook actief voor de Rotary. Daar vervulde u zeer veel verschillende rollen en u stond aan o.a. de wieg van een nieuwe club in Purmerend Weidevenne.

In 2005 werd u landelijk coördinator van het jaarlijkse Vlielandkamp. De Stichting Rotary Vlielandkamp organiseert al sinds 1972 jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen die niet met vakantie kunnen, bijvoorbeeld als gevolg van financiële nood of gezinsomstandigheden. Bijna honderd kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar gaan, verdeeld over twee perioden van acht dagen, mee naar het eiland Vlieland en hebben daar een onvergetelijke vakantie. U ondersteunt, coacht en leidt de studenten op die tijdens het kamp de kinderen begeleiden. Dit begint al 6 maanden voor dat het kamp start. Verder neemt u alle verdere organisatie op zich, zoals de aanschaf van kampbenodigdheden en u maakt afspraken met ondernemers over de te organiseren (sport)activiteiten, workshops of disco. Al 16 jaar lang verblijft u tijdens het kamp 3 weken op Vlieland. Daar bent u juf Diana, steun en toeverlaat van de begeleiders en vervult u de moederrol voor de kinderen. En mede dankzij uw pedagogische bekwaamheid wordt het kamp voor elk deelnemertje een succes. Ik heb begrepen dat u soms wel eens door mensen wordt aangesproken die wel 20 jaar geleden op kamp zijn geweest en op wie het een uitwisbare indruk heeft gemaakt. Uw motto is: wat fijn dat we deze kinderen een wereld hebben kunnen laten zien waar ze zich aan op kunnen trekken.
Ik heb begrepen dat het groepsverblijf waar het kamp altijd werd gehouden, niet meer beschikbaar is. Momenteel werkt u er hard aan om het kamp op een andere locatie te huisvesten. Ik hoop van harte dat het lukt om een mooie locatie te vinden.

Een andere inzet van u binnen de Rotary betreft de actie ‘Help polio de wereld uit’. U was in 2005 de eerste Nederlandse vrijwilliger en teamleider die met een team van 16 Rotarians naar Ghana afreisde. Daar gingen jullie zelf an de slag om kinderen te vaccineren tegen Polio. Daarna volgden reizen naar Nigeria en India. Door uw lezingen over deze actie heeft u veel steun weten te genereren. Voor al uw werk voor de Rotary heeft u ook de ‘Paul Harris Fellow’ erkenning mogen ontvangen.

Of het nu gaat om polio de wereld uit te krijgen, uitwisselingsprogramma’s voor tieners uit andere landen of een Vlieland zomerkamp voor leerlingen die niet op vakantie gaan, u doet het gewoon. U neemt graag de verantwoordelijkheid en bent resultaatgericht. Maar ook in uw persoonlijke leefomgeving zorgt u goed voor de mensen. U geeft twee weduwen emotionele en praktische ondersteuning en past op de kleinkinderen, geeft ze zwemles en in de coronatijd gaf u ze gewoon nog even online bijles.

De rode draad van alle genoemde projecten is uw tomeloze inzet en energie om het voor iedereen een beetje beter te maken en vooral om mensen en vooral ook kinderen perspectief te blijven geven. Dit deed u op een onuitputtelijke en positieve manier. Met de nodige humor wist u te verbinden en door goed te luisteren, vond u oplossingen voor alle partijen. Hierdoor bereikte u veel successen waarvan de kinderen de vruchten konden plukken.

Mevrouw Bakker, u ondertekent uw e-mails met : “Doe als een oester, maak van elk probleem een parel.” Dat is ook wat u zelf u leven lang gedaan heeft. Problemen zijn er voor om opgelost te worden, op een positieve manier. Als u een probleem constateert, dan gaat u ervoor. Vooral als het kinderen betreft.
U zet zich al 40 jaar in voor de kwetsbare medemens en daarmee bent u een parel voor onze maatschappij.

Daarom mag ik de volgende woorden uitspreken:
Het heeft onze Majesteit de Koning behaagd om u te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd!