© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Onze Projecten

Rotary helpt!

Van lokale initiatieven tot wereldwijde acties

Onze Rotaryclub zet zich in voor lokale initiatieven en wereldwijde projecten. Als serviceclub doen we ons best om door middel van projecten de wereld om ons heen te verbeteren. Naast financiële hulp bieden we hulp in de vorm van inzet van de kennis en ervaring van de Rotaryleden zelf. Alle doelen vallen onder een van de zes zogenaamde ‘focusgebieden’ waar Rotary zich op richt:

 • Vrede en conflictbeheersing
 • Preventie en behandeling van ziekten
 • Water en sanitatie
 • Gezondheid van moeder en kind
 • Basisonderwijs en alfabetisering
 • Economische en sociale ontwikkeling

Onze projecten

Projecten waaraan Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg heeft bijgedragen, zijn onder andere:

 • het opzetten van het Alzheimer café in Woudenberg.
 • bijdrage aan bouw kinderhospice De Glind.
 • ontwerp en aanleg beweegtuin en financiering beweegtoestellen voor de Moriahoeve Woudenberg | NLdoet! 2013 en 2014 | benefietdiner.
 • handen uit de mouwen bij de voorbereidingen voor het plaatsen van een energiebesparende isolatiedeken in zwembad ’t Willaer in Scherpenzeel | NLdoet 2015 | sponsorwandeling.
 • financiering kennis, bouw en beheer waterputten voor Bertoua; meerjarenproject vanaf 2005 met als resultaat: geen cholera meer waargenomen | minder kindersterfte.
 • doneren van shelterboxen aan de Filipijnen (resultaat: woonruimte en materialen voor ontheemden); 2013.
 • continue inzet voor wereldwijd Rotary project ‘Polio de wereld uit’.
 • jaarlijkse organisatie van de schrijversavond in samenwerking met de bibliotheken van Scherpenzeel en Woudenberg.

NLdoet! 2013 & 2014 | ontwerp en aanleg beweegtuin Moriahoeve Woudenberg