© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Onze Projecten

Rotary helpt!

Van lokale initiatieven tot wereldwijde acties

Onze Rotaryclub zet zich in voor lokale initiatieven en wereldwijde projecten. Als serviceclub doen we ons best om door middel van projecten de wereld om ons heen te verbeteren. Naast financiële hulp bieden we hulp in de vorm van inzet van de kennis en ervaring van de Rotaryleden zelf. Alle doelen vallen onder een van de zes zogenaamde ‘focusgebieden’ waar Rotary zich op richt:

Onze projecten

Projecten waaraan Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg heeft bijgedragen, zijn onder andere:

· Ondersteuning Stichting “Je mag er zijn”. woudenberg (jemagerzijn.nl)

· Financieren van waterputten en zonnepanelen voor stichting Jacana Jacana Helps small African entrepreneurs

· Ondersteuning jeugdslagwerkgroep muziekvereniging Caecilia, Scherpenzeel

· Aanschaf buisklok harmonieverenging Fidelio, Woudenberg

· Deelname landelijke clean-up day End Plastic Soup

· Continue inzet voor wereldwijd Rotary project ‘Polio de wereld uit’.

Onze activiteiten

· Jaarlijkse organisatie van de schrijversavond in samenwerking met de bibliotheken van Scherpenzeel en Woudenberg.

· Jaarlijkse Vallei Bridgedrive in samenwerking met bridgeclub Scherpenzeel.

· Jaarlijks concert met medewerking van Wouter Harbers (vleugel) en Robert Cekov (viool) Rotary Scherpenzeel – Woudenberg – Concert (concertrotary.nl)