© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wie zijn wij

Welkom bij RC Scherpenzeel Woudenberg!

Van lokale initiatieven tot wereldwijde acties, Rotary helpt!

Rotary is in de eerste plaats bedoeld om anderen te ontmoeten en van elkaar te leren. Advocaat Paul Harris, die Rotary in 1905 oprichtte, wilde mensen uit andere kringen ontmoeten, mensen met andere beroepen, die andere ervaringen en ideeën met hem konden delen. Hij zocht tegelijk naar mogelijkheden bij te dragen aan maatschappelijke verbeteringen. Dat is de kern van Rotary.

Rotary is ’s werelds allereerste serviceclub. In de Verenigde Staten van Amerika opgericht in 1905, in een problematische tijd. Ondanks hun diverse achtergrond waren de oprichters het helemaal met elkaar eens over ethische principes in bedrijf en beroep, dienstbaarheid aan de samenleving en tolerantie. Idealen die zijn gebleven, want het permanente Rotarymotto is: ‘Service above self’. Dit houdt in dat je bereid bent iets van jezelf te geven en dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving.

Wie zijn wij? Rotaryclub Scherpenzeel Woudenberg

(Klik op de onderstaande afbeelding om de video te bekijken)

Onze club is in 1985 opgericht door leden van de Rotaryclub Leusden. Bijzondere contacten worden onderhouden met de moederclub Rotaryclub Leusden en met de Rotaryclub Lippetal in Lippborg (Duitsland).

CVN-180924-0211-HDR-1Het is een club waar leden uit allerlei beroepsgroepen elkaar wekelijks op maandagavond ontmoeten en van elkaar leren. In hotel en partycentrum Schimmel185 in Woudenberg starten we in een vertrouwde en ontspannen sfeer de clubavond met een drankje en een praatje. Na het gezamenlijke diner komt een (al dan niet externe) spreker aan het woord over een actueel en maatschappelijk relevant onderwerp.

Stichting Community Service van onze Rotaryclub

Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg helpt bij lokale en internationale projecten. Naast het oprichten van de Rotaryclub is daarom de Stichting Community Service van de Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg opgericht. Het doel van de Stichting is het bijdragen aan de verwezenlijking van het service ideaal van Rotary door het verkrijgen en beheren van gelden bestemd voor het verlenen van steun aan de gemeenschap.

De steun via de financiële lijn richt zich enerzijds op de gemeenschap in Scherpenzeel en Woudenberg. Anderzijds is er ook aandacht voor internationale projecten op medisch, hygiënisch en educatief terrein. We haken aan bij wereldwijde Rotaryprojecten zoals ‘Polio de wereld uit’.

De inkomsten worden gevormd door het organiseren van allerlei activiteiten en projecten door de leden van de Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg, alsmede door individuele donaties. Zo nodig worden kosten van de diverse acties voorgefinancierd door de Stichting, terwijl de daaruit voortvloeiende inkomsten direct worden bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting.

In de jaarlijkse financiële rapportage wordt het resultaat zichtbaar gemaakt, welke te vinden is op de pagina ANBI van deze site.

Rotary International

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International (RI). Momenteel is Rotary International uitgegroeid tot 1,2 miljoen leden en 34.000 clubs in 165 landen wereldwijd. Rotary in Nederland telt ongeveer 500 clubs met in totaal ruim 20.000 leden. De naam Rotary komt voort uit het principe dat alle functies tijdelijk (roterend) worden vervuld. De functies vallen binnen de vijf hoofdactiviteiten:

  • community service, het ondersteunen van lokale goede doelen, zowel persoonlijk als door de club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.
  • club service, het bevorderen van het goed functioneren van de eigen club. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, een inspirerend programma en persoonlijke inzet.
  • international service, humanitaire dienstverlening over de grens en bevorderen van de relaties met gelijkgestemden internationaal waarbij wordt gestreefd naar een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.
  • vocational service, het toepassen van ethische principes (vanuit de missie en doelstelling van Rotary) binnen de eigen beroepsgroep of bij andere werkzaamheden.
  • youth service, ondersteunen van jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma's die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

Rotary International is één van de twaalf serviceorganisaties die zijn aangesloten bij de Stichting Serviceclubs in Nederland (SIN), het overlegorgaan en platform voor deze clubs. Dit zijn: Unie van de Soroptimistclubs, Kiwanis, Lions Club, Leo Club, Fifty-One Club/Fifty-One International Ladies, Nederlandsche Tafelronde, Rotary International, Rotaract, Innerwheel, Ladies Circle, Junior Chamber International en Zonta.

Inloggen

Leden van de Rotaryclub kunnen inloggen op het besloten deel van de website, onder het kopje ‘Voor Leden’ rechtsboven in het scherm. Je logt in met je e-mail adres en een eigen wachtwoord.