© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Lichtend Voorbeeld

Op 9 november 1963 schonk Rotary Club Recklinghousen een mijnwerkerslamp aan Edgar Getreuer “in Freundschaft”.

Deze lamp heeft jaren bij Edgar op de schoorsteenmantel staan pronken. Na Edgars overlijden is de lamp overgedragen aan RC Steenwijk. Sindsdien wordt dit gereedschap als een sieraad gebruikt en mag één Rotarylid haar een jaar thuis te pronk zetten. Diegene die de lamp ontvangt is geen lid van het bestuur en is een lichtend voorbeeld van Rotaryschap. Meedenkend, bereidt tot hand- en spandiensten, opvallend of onopvallend. De jaarbezitter van de lamp mag de lamp doorgeven en let een jaar lang goed op zijn mede Rotarians!

De lamp is achtereenvolgens uitgereikt aan

Tineke Bos (2021) omdat zij het afgelopen jaar tijdens de Corona lockdowns zorgde dat de Zoom-bijeenkomsten van Rotary Club Steenwijk goed verliepen zodat ook in moeilijke tijden de contacten warm gehouden werden.

Tanya Commandeur en Edith Aldewereld (2020) voor de geweldige inspanning die zij hebben verricht om ons jaarkind te begeleiden.

Evert Jan ten Kate (2019) omdat hij zich al jaren inzet voor de jeugd (onze toekomst): Jaarkinderen die worden uitgezonden of ontvangen en de kinderen voor het Rotary Vlielandkamp. 


Harold Timmerman (2018) omdat hij zich met veel enthousiasme inzet voor de verschillende goede doelen. Hij organiseert jaarlijs de wijnactie, waarvan de opbrenst ten goede komt aan de jeugdige mantelzorgers. Ook Hollands Venetië Tocht en acties voor de Stichting Present worden door Harold georganiseerd. 

Cindy van der Helm (2017) omdat zij als het ware het tussen neus en lippen even het bedrijfsbezoek aan de Eese regelt, het running dinner stroomlijnt, de druk van het jaarboekje op zich neemt en met liefde wil coachen om een mede-rotarian een mooie spreekbeurt te laten geven. 

Claartje Boerma (2016) omdat zij vaak in stilte en op de achtergrond zorgt dat dingen op rolletjes verlopen. Zij heeft oog voor detail en zorgt dat rond de verschillende activiteiten alles goed is georganiseerd. Ook geeft zij leiding aan het Rotary zangkoor, dat regelmatig optreedt bij gelegenheden als de kerstbijeenkomst. 

Henk Alberts (2015) omdat hij heeft bewezen op vele fronten een echte Rotarian te zijn. Hij heeft veel werk verzet om de website van de club op te zetten. 

Harry Korst (2014) omdat hij een voorbeeld is geweest voor velen. Niet alleen afgelopen jaar , ook voorgaande jaren speelde hij een belangrijke rol in fondswerf acties. Dit jaar organiseerde hij niet alleen een fietstocht om geld in te zamelen voor kindertehuis Alemachen in Ethiopië, hij is ook tijdens een moeilijke discussie binnen de club opgestaan en heeft een bijeenkomst gefaciliteerd om dit op te lossen.

Mijnwerkerslamp

Gemaakt om licht te geven in de duisternis en voor de veiligheid van de mijnwerker. Het reservoir voor de olie, het kousje voor de vlam, het glas voor de verlichting en dan boven een dubbele gaaskorf. Het gaas heeft de eigenschap dat het een te hoge vlam afstopt omdat het gaas koud is en de vlam daardoor niet buiten de korf verder brandt, maar eventueel mijngas (methaan geurloos en hoewel niet giftig, maar vermengd met zuurstof zeer brandbaar of ontplofbaar) dringt wél binnen door de mazen van het net, komt in aanraking met de vlam en vat vuur, maar beperkt zich tot het binnenste van de metalen korf en zorgt dat de uitwendige gassen niet  ontsteken. De hoogte van de vlam is een indicatie voor het percentage mijngas. Is er geen mijngas, dan is de vlam klein en stabiel en verlicht het pad van de mijnwerker.