© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Criteria voor aanvragen donatie

De Rotaryclub Winschoten is onderdeel van een wereldwijd netwerk van geïnspireerde individuen die hun passie vertalen naar relevante maatschappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uiting in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Voor ons betekent dit dat we bereid zijn om iets van onszelf te geven. Dat we dienstbaar willen zijn aan onze samenleving en dit in de praktijk zichtbaar willen maken. Niet alleen door het opzetten en steunen van fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van onze (vak)kennis. Rotary Winschoten (onder)steunt dan ook al jaren projecten in onze regio en ver daarbuiten. Het staat iedereen vrij om bij onze club een verzoek tot ondersteuning in te dienen. Om uw aanvraag voor een donatie in behandeling te kunnen nemen hebben wij bijgaand document opgesteld.

Aanvraagformulier donatie

Wij verzoeken u vriendelijk dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij op basis daarvan tot een zorgvuldig gewogen besluit omtrent uw aanvraag kunnen komen.

Criteria aanvragen donatie

Rotary Winschoten heeft een aantal criteria vastgesteld voor toekenning van sponsor/donatie-aanvragen.
De aanvraag betreft een activiteit in de regio of de bestemming heeft een link met onze regio en

-dient te passen binnen het karakter van onze club

-dient inzage te geven in de organisatie van de aanvrager

-dient voorzien te zijn van een projectplan en een financieringsplan

-dient inzage te geven in de activiteiten en de financiële huishouding van de aanvrager

-dient voorzien te zijn van een aanvraagbedrag

-dient duidelijk te zijn over mogelijke sponsor/donatie-aanvragen bij andere serviceclubs


U kunt het ingevulde formulier emailen naar de secretaris van Rotary Club Winschoten, via rotaryclubwinschoten@gmail.com