© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Geschiedenis van Rotary

Rond de eeuwwisseling maakte in Chicago de advocaat Paul Harris zich ernstig ongerust over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen. Op 23 februari 1905 nodigde hij een viertal vrienden, een kolenhandelaar, een textielhandelaar, mijningenieur en een drukker bij zich thuis uit om te zien of zij deze verhoudingen konden verbeteren. Deze bijeenkomsten zijn wekelijks voortgezet. Steeds bij een van de mensen thuis. Later kwam hieruit de naam Rotary voort. Dit groeide uit tot één grote beweging: Rotary International, een organisatie met circa 1,2 miljoen leden. De Rotary organisatie bestaat uit twee zelfstandige eenheden, te weten Rotary International, die kan worden gezien als onze overkoepelende vereniging van Rotary Clubs en Rotary Foundation, de organisatie die de gelden beheert voor de ideële doelen die wij nastreven.

Rotary International staat onder leiding van een President bijgestaan door een Board of Directors. De wereld is verdeeld via 33 zones in 530 districten met elk hun eigen districtsgouverneurs en elk district is onderverdeeld in regio’s met Rotaryclubs. In de wereld bestaan circa 33000 clubs. De gouverneurs worden jaarlijks benoemd.

Nederland is verdeeld in 7 districten, telt circa 480 clubs met circa 20.000 leden. Rotary Winschoten is ingedeeld in district 1590 met 63 clubs en verdeelt in 4 regio’s, Friesland, Groningen, Drenthe en N.W. Overijssel en Flevoland. De Rotary Club Winschoten is opgericht op 28 mei 1938.

KERNWAARDE

Rotary is een wereldwijd netwerk van geïnspireerde individuen die hun passie vertalen naar relevante maatschappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren.

DOEL

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uiting in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door he mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.

MISSIE

Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders.