© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Opdat wij nooit vergeten

HOEKMANFONDS 


Opdat wij nooit vergeten...

Tijdens de tweede wereldoorlog was Hoekman de schuilnaam van de verzetsstrijder Adriaan van Os, die van 1952 tot en met 1988 lid was van de Rotary Club Zaandam. Tijdens de oorlog heeft Hoekman zich in het bijzonder bezig gehouden met de voedselvoorziening voor onderduikers.

In 1980 heeft Adriaan, met diverse andere mensen uit het voormalige verzet, het Hoekmanfonds opgericht, dat in feite een voortzetting was van de “Stichting Vrienden Verzet 1940-1945”, dat direct na de oorlog werd opgericht. Tegelijker tijd heeft Adriaan toen aan onze club gevraagd of wij bereid zouden zijn om te zijner tijd het Hoekmanfonds over te nemen, als de bestuursleden uit het voormalige verzet te oud zouden zijn geworden. Rotary Club Zaandam heeft daar in toegestemd en in 1995 heeft onze club het Hoekmanfonds overgenomen.

Het doel van het Hoekmanfonds is om de nagedachtenis levend te houden aan de mannen en vrouwen die gedurende de periode 1940-1945 deelnamen aan het verzet tegen de Duitse bezetter, met name in de Zaanstreek. Het Hoekmanfonds tracht dit doel te bereiken door het leggen van bloemen bij verzetsmonumenten en herdenkingsplaatsen in de Zaanstreek op daar toe geëigende dagen, meestal rond 4 en 5 mei.

Het Hoekmanfonds heeft zorg gedragen voor het oprichten van de verzetsmonumenten voor Jan Bonekamp en Hannie Schaft in de Westzijde, tegenover de Doopsgezinde kerk. Jan Bonekamp schoot een politieagent, die voor de Duitsers werkte, dood. Hij werd daarbij ook zelf getroffen en overleed aan zijn verwondingen. Hannie Schaft was een koerierster voor het verzet. Haar verhaal is verfilmd als “Het meisje met de rode haren”. Hannie Schaft werd in 1945 door de Duitsers gefusilleerd.

De financiering van het Hoekmanfonds komt van donateurs, waarvan de meesten lid zijn van de Rotary Club Zaandam. Het bankrekeningnummer is NL42 INGB 0673 6894 84 Het huidige bestuur bestaat uit Frank Sturop voorzitter, Ed Pielkenrood secretaris, Ko Landsaat penningmeester en Felix Beekman lid.

Hoekmanfonds So we never forget...

During the second world war “Hoekman” was the alias of Adriaan van Os, who was a resistance fighter and later became a member of the Rotary Club Zaandam, from 1952 to 1988. During the war Hoekman engaged himself in particular with the food supply for people in hiding.

In 1980 Adrian founded, with several other persons from the resistance, the Hoekmanfonds, which basically was a continuation of “Stichting Vrienden Verzet 1940-1945”, that was established right after the war. During that time Adrian asked our club if it was willing, in due course when the former resistance members had become too old, to take over the Hoekmanfonds. Rotary Club Zaandam accepted and in 1995 the club did actually take over the Hoekmanfonds.

The purpose of the Hoekmanfonds is to keep the memories, of the men and women who were part of the resistance during 1940-1945 in the Zaanstreek, alive. The fund tries to achieve its goal by laying flowers at monuments for the resistance and other memorial places in the Zaanstreek on specific days, usually around the 4th and 5th of May.

The Hoekmanfonds helped to establish monuments for Jan Bonekamp en Hannie Schaft on the Westzijde, across the Baptist church. Jan Bonekamp shot and killed a police officer, who worked for and with the Germans. During this confrontation Jan also got shot, and eventually died from his wounds. Hannie Schaft was a courier for the resistance, her story has been immortalized in the movie “Het meisje met de rode haren”. Hannie Schaft was executed by the Germans.

The Hoekmanfonds is financed through donations mostly from members of the Rotary Club Zaandam. The bank account number to donate is NL42 INGB 0673 6894 84 The current board consists of Frank Sturop as chairman, Ed Pielkenrood as secretary, Ko Landsaat as treasurer and Felix Beekman.