© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Opdat wij nooit vergeten

HOEKMANFONDS

Opdat wij nooit vergeten...

Tijdens de tweede wereldoorlog was Hoekman de schuilnaam van de verzetstrijder Adriaan van Os, die van 1952 tot en met 1988 lid was van de Rotary Club Zaandam. Tijdens de oorlog heeft Hoekman zich in het bijzonder bezig gehouden met de voedselvoorziening voor onderduikers.

In 1980 heeft Adriaan, met diverse andere mensen uit het voormalige verzet, het Hoekmanfonds opgericht, dat in feite een voortzetting was van de “Stichting Vrienden Verzet 1940-1945”, dat direct na de oorlog werd opgericht. Tegelijker tijd heeft Adriaan toen aan onze club gevraagd of wij bereid zouden zijn om te zijner tijd het Hoekmanfonds over te nemen, als de bestuursleden uit het voormalig verzet te oud zouden zijn geworden. Rotary Club Zaandam heeft daar in toegestemd en in 1995 heeft onze club het Hoekmanfonds overgenomen.

Het doel van het Hoekmanfonds is om de nagedachtenis levendig te houden aan de mannen en vrouwen, die gedurende de periode 1940-1945, deelnamen aan het verzet tegen de Duitse bezetter, met name in de Zaanstreek. Zij tracht haar doel waar te maken door het leggen van bloemen bij verzets-monumenten en herdenkingsplaatsen in de Zaanstreek op de daar toe geëigende dagen, meestal rond 4 en 5 mei.

Het Hoekmanfonds heeft zorg gedragen voor het oprichten van de verzetsmonumenten voor Jan Bonekamp en Hannie Schaft in de Westzijde tegenover de Doopsgezinde kerk. Jan Bonekamp schoot een politieagent, die voor de Duitsers werkte, dood. Hij werd daarbij ook zelf getroffen en overleed aan zijn verwondingen. Hannie Schaft was een koerierster voor het verzet. Haar verhaal is verfilmd als “Het meisje met de rode haren” en werd in 1945 door de Duitsers gefusilleerd.

De financiering van het Hoekmanfonds komt van donateurs, waarvan de meesten lid zijn van de Rotary Club Zaandam. Het banknummer is 67.36.89.484 Het huidige bestuur bestaat uit Frank Sturop voorzitter, Frits Boom secretaris, Ko Landsaat penningmeester en Felix Beekman lid.

Hoekmanfonds So we never forget...

During the second world war “Hoekman” was the alias of Adriaan van Os, who was a resistance fighter and later became a member of the Rotaray Club Zaandam from 1952 to 1988. During the war Hoekman, in particular, occupied himself with the food supply for people in hiding.

In 1980 Adrian founded, with several other persons from the resistance, the Hoekmanfonds, which basically was a continuation of “Stichting Vrienden Verzet 1940-1945”, that was established right after the war. During that time Adrian asked our club if it was willing, in due course when the former resistance members had become to old, to take over the Hoekmanfonds. Rotary Club Zaandam accepted the proposition and in 1995 did the club actually take over the Hoekmanfonds.

The purpose of the Hoekmanfonds is to keep the memories, of the men and women who were part of the resistance during 1940-1945 in the Zaanstreek, alive. The fund tries to achieve its goal by laying flowers at monuments for the resistance and other memorial places in the Zaanstreek op specified days, usually near 4th and 5th of May.

The Hoekmanfonds helped to erect monuments for Jan Bonekamp en Hannie Schaft on the Westzijde across the Baptist church. Jan Bonekamp shot and killed a police officer, who worked for and with the Germans. During this confrontation Jan also got shot, and eventually died from his wounds. Hannie Schaft was a courier for the resistance, her story has been immortalized in the movie “Het meisje met de rode haren” and was d killed a worked for the Germans. police officer, who worked for the Nazi945 in the Zaanstreek, alive. ation or name, since t shot dead in 1945.

The Hoekmanfonds is financed through donations mostly from members of the Rotary Club Zaandam. The banknumber to donate is 67.36.89.484 (IBAN?). The current board consists of Frank Stuurop as chariman, Frits Boom as secretary, Ko Landsaat as treasurer and Felix Beekman.

om.