© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Internationale contacten

“De bevordering van beter internationaal begrip” is een van de doelstellingen van Rotary. Het leggen en onderhouden van contacten met buitenlandse Rotaryclubs is daartoe een goede mogelijkheid.

Battersea
Zo ontstond tijdens een Rotary-conferentie contact met leden van Rotaryclub Battersea (Londen). De betrekkingen tussen onze clubs werden in 1955 formeel bekrachtigd. 
Sedertdien worden regelmatig wederzijdse meerdaagse bezoeken gebracht en door de jaren heen ook individuele contacten tussen de leden onderhouden.
Door de opheffing van de Londense club is in 2012 de samenwerking formeel beëindigd.

Essen-Süd
Eind 50-er jaren meenden wij dat het tijdstip was aangebroken om contact te zoeken met een Duitse Rotaryclub, waartoe ons lid en oud-verzetstrijder Adriaan van Os op pad ging en respons vond bij Rotaryclub Essen-Süd. Sedert een bijeenkomst op 27 mei 1960 worden met deze zusterclub jaarlijks interessante één- of meerdaagse ontmoetingen georganiseerd. Daarnaast ontstonden, generatie na generatie, vele vriendschappelijke persoonlijke contacten.


Deze internationale Club-contacten bieden de mogelijkheid om in de ons vertrouwde, vriendschappelijke Rotary-sfeer te leren omgaan met taal- en cultuurverschillen en deze desgewenst - al dan niet met humor - bespreekbaar te maken. Daardoor groeit veelal het wederzijds begrip en respect en kunnen warme en blijvende buitenlandse vriendschappen ontstaan. 

28 juni 2013 Bestuurswisseling in Essen Sud met Barbara, Jacques, Frank en Fokelien

Macintosh HD:private:var:folders:9x:m6hgq0js6ks_drlfvcc7f4nr0000gn:T:com.apple.mail:com.apple.mail.drag-T0x7fa1f95073e0.tmp.6PXA22:IMG_2935.jpg