© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
HET LEEFMILIEU BESCHERMEN
LEES MEER
Rotary Zuidplas in actie voor een fietsveilig Zuidplas
lees meer
World Cleanup Day
lees meer
Thema 2020-2021: “Rotary Club Zuidplas dat zijn wij!”
Lees meer
Duurzaamheid en zakelijkheid gaan prima samen!
Lees verder over Carolien Gadella van Wersch
Cultuurkeuken 2020
Lees meer
Fantastische online avonden
Lees meer
Rotary Club Zuidplas weer bijeen
Rotary Club Zuidplas steunt Fiets Veilig
Lees meer

Welkom bij Rotary Zuidplas

India zonder zuurstof is als vissen zonder water!


De situatie in India is nijpend: door een ernstig tekort aan zuurstof kunnen ziekenhuizen de grote toestroom van Covid-patiënten niet aan. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Government Hospital in Coimbatore, Tamil Nadu. Zo’n 25% van alle patiënten die daar beademd zouden moeten worden, kunnen niet worden geholpen. RC Scheveningen (RCS) heeft het initiatief genomen om dit ziekenhuis te helpen met de aanschaf van zuurstofapparaten. Daartoe heeft de club contact met Dr. Balavenkat, die in 2019 gastheer was van een Rotary-bezoek waar onze toenmalige voorzitter Katja Muderlak aan deelnam. Dr. Balavenkat liet weten dat zijn ziekenhuis enorm geholpen zou zijn met apparaten van het merk Oxytec, waarmee zuurstof uit omgevingslucht gehaald en geconcentreerd wordt. Eén apparaat geeft zuurstof aan twee patiënten tegelijk. Er zijn minstens 100 apparaten nodig. Ze kosten 1200 Euro per stuk en kunnen op zeer korte termijn geleverd worden.

Iedereen die wil bijdragen aan deze actie, kan dat doen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL08INGB0001328582 op naam van RCS Community Services o.v.v. “Zuurstof voor India”, waarna RC Scheveningen zal zorgen voor overmaking naar het juiste rekeningnummer in India zodat een aantal apparaten kan worden aangeschaft. RC Scheveningen en zusterclubs RC Bremerhaven en RC Bologne sur Mer hebben samen al 18.300 euro (goed voor 15 apparaten) bijeen gebracht. RC Scheveningen zal Dr. Balavenkat vragen over enige tijd verslag uit te brengen aan onze clubs en andere contribuanten.

Via deze link de oproep van Holger Knaack, Rotary International President

Is Rotary iets voor jou?

Neem contact op met onze ledencommissie

v.kubatz@gmail.com