© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Uitgangspunten 3-jarenplan

Uitgangspunten 3-jarenplan Rotary Club Zuidplas

In het 3-jaren plan van Rotary Club Zuidplas staan 3 van de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties centraal. Namelijk: 1) Gezondheid en welzijn verbeteren; 2) Kwaliteit van onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt vergroten en 3) Samenwerking zoeken bij het realiseren van onze doelen. Dit vormt de rode draad in ons programma voor de komende jaren.

Wij willen graag laten zien dat wij binnen gemeente Zuidplas een aanjager en facilitator zijn voor het oppakken van projecten die anders niet van de grond komen! En uiteraard doen we dat samen met maatschappelijk betrokken organisaties.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated