© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wijnevents

Wijnevents

2014 Rosétary (25-05-2014 )totaal € 1623,44

Daarvan is € 665,44 voor 2 kinderen die gaan deelnemen aan het Vlielandkamp gereserveerd.

Het overige deel € 758,00 is voor End Polio Now .

Het totale bedrag voor End Polio Now is geworden € 1433,00. Dat is bovenstaande bedrag samen met de giften die we bij ons Lustrum in 2014 van onze zustersclubs RC Margate uit Engeland en RC Hamm uit Duitsland ontvangen hebben.

2012 De opbrengst van het wijnevent (04-04-2012 ) wordt verdeeld over 2 projecten ieder 50%:

€ 2.222,83 naar Stichting Leergeld Zutphen en € 2.222,83 naar Stichting Perspectief Zutphen.

2010 Rosétary (18-04-2010) in Huize de Voorst samen met RC Vorden-Zutphen. De opbrengst is voor een coolcap op de afdeling oncologie Gelre Ziekenhuis te Zutphen.

Op 14-09-2010 is, tijdens een gezamelijke bijeenkomst van RC Vorden-Zutphen en RC Zutphen in Hotel Bakker, een cheque van €15.000,00 is overhandigd aan de directie van Gelre Ziekenhuis Zutphen.