Opbrengst Kerstlichtjesactie 2018 goed besteed aan dak bibliotheek Zebilla, Ghana

Het goede doel van de Kerstlichtjesactie 2018 was het voorzien van de bibliotheek van de Charles Llwanga School in Zebilla, Ghana, van een dak. Dit werk vordert gestaag en nadert zijn voltooiing. Het bovenste deel van de muren is opgemetseld, er is een dakconstructie aangebracht en de metalen dakbedekking is aangebracht. Enkele recente foto’s illustreren dit.

Wij danken de sponsors namens de Charles Llwanga School voor hun bijdrage!