© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

22 juni 2019: Rotaryclub Amersfoort-Regio helpt bij verhuizing van Dichtbij Dagbesteding

Rotaryclub Amersfoort-Regio heeft samen met verhuizers van Pot Verhuizingen op zaterdag 22 juni Dichtbij Dagbesteding geholpen met de verhuizing van de Vanadiumweg 11B naar de Ruimtesonde 8 te Amersfoort. Dat deed zij zowel met een financiële bijdrage in de kosten van de verhuizing als met de inzet van een achttal leden die ook fysiek aan de verhuizing hebben meegeholpen. Pot Verhuizingen werkte hier geheel belangeloos aan mee, waarvoor dank

Over Dichtbij Dagbesteding

Dichtbij Dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding op maat aan jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek met een normale tot bovengemiddelde intelligentie, met een (chronische) afstand tot de arbeidsmarkt.

Dagbesteding gaat verder dan het bieden van een zinvolle dagbesteding: onze visie is dat het ontdekken van talenten, het stimuleren en ontplooien van activiteiten n.a.v. deze talenten, de cliënt zelfvertrouwen geeft. Dit hervonden zelfvertrouwen leidt ook tot een beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep, doordat zijn kracht wordt aangesproken.

Missie Dichtbij Dagbesteding

Dichtbij Dagbesteding is ontstaan vanuit de ervaring dat er voor cliënten met psychiatrische problematiek nog te weinig passende dagbestedingsmogelijkheden zijn in regio Eemland. Omdat het belangrijk is aan te sluiten bij de belevingswereld en interesses van de cliënten bieden we een breed spectrum aan activiteiten binnen op maat gemaakte begeleidingstrajecten.

De kernkwaliteiten zijn: kleinschaligheid, maatwerk, professionaliteit en aandacht voor de individuele deelnemer.