© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Sollicitatietrainingen voor VMBO-leerlingen met jINC.

Op 23 en 28 maart 2017 heeft een tiental leden van de Rotaryclub Amersfoort-Regio voor de eerste maal sollicitatietrainingen gegeven aan meer dan honderd VMBO-leerlingen op het Wellantcollege en ’t Atrium in Amersfoort.
De sollicitatietrainingen werden georganiseerd door jINC., een non-profit organisatie die zich met tal van programma’s inzet om VMBO-leerlingen betere kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Leerlingen in de hogere klassen van het VMBO moeten nu al regelmatig solliciteren. Dat kan zijn voor een bijbaantje, maar belangrijker, voor stages. Als je 15, 16 jaar bent kan dat best lastig zijn.
Soms helpen ouders, de school besteedt er ook aandacht aan, maar het is ook belangrijk dat mensen die praktijkervaring hebben helpen.

Veel Rotarians hebben deze ervaring. Omdat goed onderwijs en het steunen van jonge mensen binnen Rotary als belangrijk wordt gezien, heeft een aantal leden van de club met plezier een ochtend besteed om samen met anderen met overeenkomstige ervaring leerlingen de kneepjes van een goed sollicitatiegesprek bij te brengen.

Leerlingen hadden hun CV en een sollicitatiebrief gemaakt. In een rollenspel werd met elke leerling een sollicitatiegesprek geoefend.

jINC. had de ochtenden samen met beide scholen op uitstekende wijze georganiseerd.
Het werd voor leerlingen, Rotarians en alle andere betrokkenen een leerzame en leuke ochtend die zeker vaker zal gaan plaatsvinden.