© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Project Jeugd EHBO na drie jaar gestopt, project Reanimatie Netwerk Amersfoort gestart

Project Jeugd-EHBO gestopt

Helaas is het project Jeugd-EHBO dat wij als Rotaryclub Amersfoort-Regio gedurende drie jaren van harte gesteund hebben gestopt. Vanaf het begin was het doel van Stichting Jeugd-EHBO om als start-up te beginnen in Amersfoort met sponsorgeld en binnen enkele jaren het principe aan te tonen om dan structurele financiering genereren en landelijk gaan. Het idee was fantastisch, de start up werkte, mede door uw bijdragen, de structurele financiering kwam echter niet rond.

Lees hier een toelichting van het bestuur van de Stichting Jeugd EHBO Event.

We kijken er heel positief op terug: ruim 4000 leerlingen van lagere scholen hebben deelgenomen aan de EHBO-dagen in Dierenpark Amersfoort en Nationaal Militair Museum. Uiteindelijk is € 2.900 van de € 12.100,- die we als Rotaryclub Amersfoort-Regio voor Jeugd-EHBO opgehaald hebben, echter niet gebruikt en dat kan nu het initiatief is opgehouden hier ook niet meer aan besteed worden.

Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort geadopteerd

Recent hebben we als Rotaryclub Amersfoort-Regio besloten om Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort te steunen in haar doel om Amersfoort de komende jaren te voorzien van hardware (AED’s), software (sms-alertsysteem) en vrijwilligers (getrainde burgerhulpverleners) zodat op ieder moment en op iedere plaats in Amersfoort binnen zes minuten reanimatie kan worden verleend. Wij kunnen daar als Rotaryclub onder andere aan bijdragen door AED’s te sponsoren, bedrijven te stimuleren hun AED buiten op te hangen, en door getraind burgerhulpverlener te worden.

Gegeven het karakter van dit lokale goede doel gaan we er van uit, dat u als sponsoren uw geld ook voor dit doel goed besteed vindt. Het bedrag, dat overgebleven is van het project Jeugd-EHBO, is daarom inmiddels besteed aan de aanschaf van een AED-apparaat dat op 16 februari door onze Rotaryclub aangeboden is aan de manager van de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Dit eerste publieke AED toestel wordt aan of in de nabijheid van de Onze-Lieve-Vrouwetoren bevestigd en is voor iedere burgerhulpverlener toegankelijk in het drukke uitgaanscentrum.

Zo is het overgebleven geld van Jeugd-EHBO ons inziens goed besteed aan een doel dat ook beoogt om mensen in nood te helpen.