© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
FELLOWSHIP
NIEUWSGIERIG
BETROKKEN
GEZELLIG
HANDS ON
AMBITIEUS
SAMEN MET ANDEREN
GOEDE DOELEN - Internationaal - Kenya Nakuru WATERTANKS

Mede Rotarians zijn van harte welkom
Fellow Rotarians are most welcome

BIJEENKOMST/MEETINGS


ELKE DONDERDAG 18.30

EVERY THURSDAY    6.30 pm

Borrel en diner
Drinks and dinner

Restaurant de Veranda

Amstelveenseweg 764

1081 JK Amsterdam

020 644 5814

www.deveranda.nl/contact/

 

Voorzitter/President 2021 – 2022  

Herman Kok

Secretaris/Secretary

Albert Röllich

arollich@gmail.com

ANBI nummer: 815724871

PROFIELSCHETS

Rotaryclub Amsterdam-Sloterdijk is 17 september 1975 opgericht als dochterclub van RC Amsterdam-West. 

RC Amsterdam-Sloterdijk heeft een vijf en dertigtal leden, waarvan een derde dames.

De club heeft een informeel karakter, waarbij anciënniteit en maatschappelijke positie geen rol spelen, maar betrokkenheid des temeer. De nadruk bij RC Amsterdam-Sloterdijk ligt op de kwaliteit van de wekelijkse voordrachten, die voor het merendeel door de eigen leden gehouden worden en waarbij de discussie een even belangrijke rol speelt als de presentatie. Deze wekelijkse gedachtenuitwisseling draagt niet alleen bij aan de onderlinge band maar tegelijk ook aan de persoonlijke ontwikkeling van de leden. Periodieke culturele uitjes versterken niet alleen de onderlinge solidariteit, maar dragen tegelijkertijd bij aan de éducation permanente die het lidmaatschap van Rotary feitelijk betekent. 

Daarnaast proberen de leden van RC Amsterdam-Sloterdijk zich ook in clubverband maatschappelijk dienstbaar op te stellen. Zij doen dit onder andere door middel van projecten voor kansarme jongeren en vluchtelingen in Amsterdam. Bovendien voert RC Amsterdam-Sloterdijk, al dan niet in samenwerking met andere clubs en organisaties, ook jaarlijks projecten uit in Afrika en het Midden-Oosten.      

Rotaryclub Amsterdam-Sloterdijk is geen club met ambtsketting en protocol, maar een betrekkelijk ongeorganiseerde, spontane groep vrouwen en mannen die met elkaar samenkomen om vriendschap en maatschappelijke solidariteit te bevorderen.