© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
FELLOWSHIP
NIEUWSGIERIG
BETROKKEN
GEZELLIG
HANDS ON
AMBITIEUS
SAMEN MET ANDEREN
GOEDE DOELEN - Internationaal - Kenya Nakuru WATERTANKS

Mede Rotarians zijn van harte welkom
Fellow Rotarians are most welcome

BIJEENKOMST/MEETINGS


ELKE DONDERDAG 18.30

EVERY THURSDAY    6.30 pm

Borrel en diner
Drinks and dinner

Restaurant de Veranda

Amstelveenseweg 764

1081 JK Amsterdam

020 644 5814

www.deveranda.nl/contact/

 

Voorzitter/President 2022 – 2023  

Jan Ruud de Ruiter

Secretaris/Secretary

Albert Röllich

arollich@gmail.com

ANBI nummer: 815724871

PROFIELSCHETS

Rotaryclub Amsterdam-Sloterdijk is 17 september 1975 opgericht als dochterclub van RC Amsterdam-West. 

De club heeft een informeel karakter, waarbij anciënniteit en maatschappelijke positie geen rol spelen maar onderlinge en maatschappelijke betrokkenheid des temeer.
Bij RC Amsterdam-Sloterdijk ligt de nadruk op kwaliteit van de wekelijkse voordrachten, die door zowel eigen leden als gastsprekers gehouden worden, waarbij discussie even belangrijk is als de presentatie. Deze wekelijkse gedachten uitwisseling bevordert persoonlijke ontwikkeling en, met name, de onderlinge band van de leden.
Ook periodieke culturele uitjes dragen bij aan éducation permanente en versterken de onderlinge solidariteit. 
Zo ontstaat fellowship, de basis van dat waar Rotary voor staat: dienstbaar zijn in en aan de maatschappij.

Amsterdam-Sloterdijk organiseert en is betrokken bij een aantal maatschappelijke projecten. Die richten zich onder meer op kansarme jongeren en vluchtelingen in Amsterdam en op laaggeletterdheid. Bovendien voert de club, al of niet in samenwerking met andere clubs en organisaties, jaarlijks internationale projecten uit, waaronder in Afrika en Georgië 

Rotaryclub Amsterdam-Sloterdijk is geen club met een ambtsketting en een protocol. Het is een betrekkelijk ongeorganiseerde spontane groep mensen die samen komen om vriendschap en maatschappelijke solidariteit te bevorderen.

Rotary helpt!

nws

. . . VERDER