© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

St Community Service

Stichting Community Service R.C. Amsterdam Sloterdijk

Financiële gegevens 2018 – 2019

RSIN- Nummer: 815724871

Contactgegevens:

J.N. Kras, Ardennenlaan 186, 1066SE Amsterdam

Bestuur:
Voorzitter: Bas Versteeg
Secretaris:
Bestuurslid: Irene Verheijen (uittredend Vz.)
Penningmeester: Jaap Kras

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning noch compensatie gemaakte kosten.

Statutaire Doelstelling:

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan de verwezenlijking van het ideaal van de Rotary beweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen, die hulp behoeven, en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen.

Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten:

-

Via de Stichting Community Service ondersteunt Rotary Club Amsterdam Sloterdijk diverse goede doelen en projecten.

-

Bijgedragen wordt aan enkele algemene goede doelen van Rotary: de RYLA, Interadam, de Rotary Foundation, Jobrotary en Rotarkids.

-

Enkele specifiek projecten waren:

o

Voorbereiden project tot ondersteuning Emma Kinderziekenhuis

o

Rotaract project Haarlemmermeer,

o

de Amsterdam City Swim ter ondersteuning van het onderzoek naar ALS.

Financiële gegevens 2018 – 2019

ONTVANGSTEN:

Rechtstreekse bijdragen van de leden € 6.200
opbrengst kerstactie € 1.800

Totaal Ontvangsten € 8.000

UITGAVEN:

Donaties:

Rotarkids € 660
Interadam € 825
Rotary Foundation € 1.190
Jobrotary € 125
project Emma € 1.800
Rotaract Haarlemmermeer € 500

Totaal Uitgaven € 5.100