© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Organisatie Boalsert op ‘e Strún doet verslag van definitieve verdeling

BOLSWARD - Alle deelnemers aan Boalsert op ‘e Strún 2018 mochten bij de start een goed doel in de wensboom hangen. Deze wensboom stond in de kraam van Rotary Bolsward die de wandeltocht had georganiseerd. Inmiddels zijn alle goede doelen bekend en hebben zij een bijdrage ontvangen.

Totaal is meer dan per saldo (onder aftrek van € 1.200 aan organisatiekosten) € 10.500 aan inkomsten gerealiseerd. Door het district van onze Rotary is vervolgens € 3.100 toegevoegd, zodat de totale netto opbrengst € 13.600 is geworden!

De laatste bedragen aan de Hanzerijders (het hoofddoel) zijn in 2020 uitbetaald en wel € 8.920 voor zadels en een paardenwagen.

Verder werden bedragen uitgedeeld aan:

Showband Hollandia kreeg een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe carriers voor het dragen van de instrumenten. De Bolswarder Ruben Galema die samen met zijn vrouw vrijwilliger is op het hospitaalschip African Mercy dat voor de kust van Afrika operaties uitvoert die op het vaste land niet geholpen kunnen worden, krijgt ook een bijdrage voor dit bijzondere vrijwilligerswerk.

De vrijwilligers van EHBO Bolsward die bij veel evenementen in Bolsward worden ingezet hebben rugtassen met materiaal dat nodig aan vervanging toe is. Van de bijdrage konden 4 gevulde EHBO-rugtassen worden aangeschaft.

Ook is de wens gehonoreerd van een inwoonster van Bolsward voor haar zus die bijna niet meer mobiel is. Haar wens was haar zus te verwennen met een schoonheidsbehandeling. Een inwoner uit Bolsward die veel tegenslagen in zijn leven heeft werd

verrast met een dag naar wens. Activiteiten in Heechhout moeten door de eigen bewoners worden georganiseerd en bekostigd. Deze activiteiten zijn erg belangrijk voor inwoners die anders soms dreigen te vereenzamen. Het samen TV kijken in de zaal is niet goed mogelijk omdat de TV te klein was. Er is een bijdrage uit de opbrengst van Boalsert op ‘e Strún gevraagd om een grotere TV te kunnen aanschaffen. Een deel van deze bijdrage is toegekend. Het andere deel moet door eigen bijdragen worden aangevuld.

De jongeren van World Servants die zich inzetten om de samenleving bij elkaar te brengen hebben zelf een benefiet concert georganiseerd en zijn ondersteund met een bijdrage.

Ten slot heeft de voedselbank een bijdrage ontvangen en hebben we voor de vrijwillegers van de voedselbank een etentje georganiseerd.