© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

IN MEMORIAM

  IN MEMORIAM

Paul van Maanen

Raalte 14 september 1930

Cuijk 29 juli 2021


Toen Rotaryclub Nijmegen in 1965 haar eerste dochterclub in Cuijk ging oprichten, was Paul van Maanen een van de 12 charterleden. Nu 56 jaar later, als laatst overgebleven charterlid, kunnen we vaststellen, dat hij een bepalende rol heeft gespeeld, gedurende al die jaren, voor zijn Club en voor het district 1550. In het Rotaryjaar 1969/1970 was hij voorzitter van Rotaryclub Cuijk. In juli 1995 werd Paul tijdens de districtsconferentie benoemd tot inkomend gouverneur 1997/1998 van ons district 1550.

De buitenlandse contacten, die daaruit voortvloeiden, verruimden zijn Rotaryblik en gaven hem Rotary een andere dimensie. Verder kijken dan het land van Cuijk. De indrukken uit de V.S., Engeland en Duitsland waren voor hem van onschatbare waarde.

Zijn slogan als gouverneur was “bewogen bewegen”. Het gouverneursjaar was een indrukwekkend en bewogen jaar. Hij verzuchtte dan weleens dat het leiden van een voetbalclub er niks bij was: “Rotaryclubs zijn geen eenheidsworst en er zit soms slechte worst tussen”.

Vele andere activiteiten vulden zijn rijk leven zoals het jarenlange voorzitterschap van de plaatselijke voetbalclub, voorzitterschap van Rotary Doctorsbank en bestuurslid van de Medical Equipment Bank. Vanwege deze laatste verdiensten ontving hij de Paul Harris Award met de saffier.

Ook als Rotary lid bleef hij kritisch en betrokken tot het laatst. Gedurende de afgelopen 21 jaren vervulde hij de rol de rol van voorzitter van de verslaggeverscommissie van Rotaryclub Cuijk. Paul was zo betrokken bij “zijn” club dat hij de hoogste attendance van de club scoorde.  De benoeming tot erelid van zijn club in 2019 betekende bijzonder veel voor hem.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd, voor zijn tomeloze inzet, en zijn vele wijze woorden. Voor zijn familie en in het bijzonder zijn echtgenote Mieke zal het gemis groot zijn. Wij wensen hen veel sterkte.