VREDE & CONFLICTBEHEERSING

  

In de maand februari staat voor Rotary International het thema "vrede & conflictbeheersing" centraal. 

 

Dit jaar lijkt het nog meer dan anders belangrijk om aandacht aan dit thema te besteden. Er zijn nu al meer dan 90 miljoen mensen ontheemd als gevolg van conflicten, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen. De helft van hen zijn kinderen.

Rotary weigert conflict te accepteren als een manier van leven. Onze projecten bieden training om te zorgen voor meer begrip en bieden gemeenschappen de vaardigheden om conflicten op te lossen. We zijn een humanitaire organisatie en vrede is een hoeksteen van onze missie.

  

Het werken aan vrede in onze gemeenschappen kan wereldwijd effect hebben.

We ondersteunen organisaties zoals Rotary Peace Fellows op het gebied van conflictpreventie. Dat geeft een kans om de onderliggende oorzaken van conflicten aan te pakken, zoals armoede, discriminatie, etnische spanningen, gebrek aan toegang tot onderwijs en ongelijke verdeling van middelen.

Werken aan vrede helpt onze visie van blijvende verandering te realiseren, ook door er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken.

Rotary creëert omgevingen waar vrede een kans krijgt.