LEVENSFASEGERICHT LEDENBELEID

LEES DEZE BROCHURE...

 
  
 Door Jaap T.B. Bos, voorzitter van de commissie ledenbeleid

Met hoeveel leden is jouw club de laatste drie jaar gegroeid? Toen wij onszelf die vraag stelden, hadden we het antwoord niet. Toch is het belangrijk om te weten. Willen we een goed ledenbeleid voeren dan begint dat met kennis van de jaarlijkse in– en uitstroom van leden. 

 

  • Pas als we dat saldo weten, kunnen we bepalen hoeveel nieuwe leden we jaarlijks zullen moeten werven en installeren. De gemiddelde Rotaryclub in Nederland zal jaarlijks 3 tot 4 nieuwe, het liefst jonge leden moeten installeren, wil zij gelijk blijven in ledenaantal. Dat halen we tot nu toe niet. Rotaryclubs met een gestructureerd ledenbeleid en wervingsplan doen het doorgaans goed.

    Hoewel het in ons district momenteel redelijk gaat, voelen wij hier en daar ook zorgen. Omdat ons district 1590 hierin niet uniek is, hebben wij als districtscommissie ledenbeleid samen met de zes andere districten een analyse gemaakt die uitmondt in nuttige tips en eventueel ondersteuning. Dat alles is verwoord in het document Levensfasegericht Ledenbeleid. Dit document kunt je inzien op onze districtswebsite. 

    Wij hebben de clubbesturen hier inmiddels uitvoerig over geïnformeerd. Weet dat wij als ledencommissie van het district klaar staan om te helpen als je vindt dat jouw club aan revitalisering toe is of ledenverlies voor wil zijn. Als je graag een historisch saldo-overzicht van de in– en uitstroom wilt hebben of andere vragen hebt, stuur dan even een mail naar Jaap Bos of vraag het jouw AG. Wij komen daar dan binnen een week op terug.

    Een gezonde toekomst van onze mooie organisatie gaat natuurlijk iedereen aan. Het allerbelangrijkst is dus dat wij zelf alert en actief reageren op kansen om Rotary vitaal te houden en te laten groeien.

Hoe moeten vergrijzende clubs omgaan met hun ouwe stompen?