© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Ryla 2022

RYLA is een Rotary-Rotaract activiteit waarbij jonge mensen van 18 tot 26 jaar gedurende een intensief weekend uitgedaagd worden om via inspanning en ontspanning hun leiderschapscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen; RYLA vindt zijn oorsprong al vele jaren terug in Australië en Amerika.

Nadat in 2020 en 2021 de RYLA vanwege de Covid beperkingen geannuleerd is staat het in de planning om in 2022 voor de 23e keer het RYLA evenement te organiseren. Zoals gebruikelijk zal dit plaatsvinden in het Bovendonk Conferentiecentrum in Hoeven (NB).

Tijdens het weekend worden deelnemers op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld om hun leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en de volgende competenties te trainen:

- Sociale vaardigheden
- Argumenteren
- Spreken in het openbaar
- Onderhandelen 
- Keuzes maken en beslissingen nemen

De assessoren zullen hier een belangrijke ondersteunende rol in vervullen.

DOEL VAN HET SPEL
Doel van het spel is de deelnemer kennis te laten maken met praktijkaspecten van het management. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om wie de beste is, want hoewel de naam wellicht anders doet denken, zal aan het eind van het RYLA-weekend geen winnaar worden aangewezen. 
Het RYLA-weekend is echter niet alleen een serieus en ingespannen bezig zijn, er is in het programma ruim aandacht voor ontspanning en de mogelijkheid om te netwerken.

VOOR WIE IS RYLA BEDOELD?
De RYLA is bedoeld voor enthousiaste jongeren van 18 tot en met 26 jaar die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan.
Dit mogen kinderen van Rotarians of niet Rotarians zijn, Rotaracters, autochtone of allochtone jongeren, veelbelovende jongeren binnen uw bedrijf, etc.
Kortom alle jongeren die duidelijk wat in hun mars hebben, interesse in (de aspecten van) management vertonen en niet bang zijn om met zichzelf geconfronteerd te worden, zijn welkom. Vanwege de gebruikte materialen en het (individuele) programma is het RYLA weekend voor Nederlandstaligen.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
De kosten voor deelname aan de RYLA 2022 bedragen € 400,- per deelnemer. Dit bedrag wordt gesponsord door een Rotary Club die een deelnemer aandraagt. De eigen bijdrage voor deelnemers bedraagt € 70,-. 

Clubs welke hun inschrijving en betaling van voorgaande jaren hebben laten staan zijn gegarandeerd van een plaats om iemand in te schrijven en zullen uiteraard geen factuur ontvangen.

WAT VRAGEN WIJ VAN UW ROTARY CLUB?
Wij vragen iedere club zich te committeren om de deelname van minimaal 1 deelnemer te sponsoren. Om het programma optimaal te kunnen draaien hebben wij het liefst een volledige bezetting. Wanneer uw club geen deelnemers aan kan leveren dan kan de commissie dat voor uw regelen. U sponsort in dat geval alleen een bedrag van € 400,- per deelnemer. Bij voorkeur levert de Rotaryclub daarnaast ook een assessor. De assessoren spelen diverse rollen in de managementgame en tijdens de evaluatie met de deelnemers.
Een assessor mag zowel een Rotarian als een niet-Rotarian zijn.

AANMELDINGEN
De clubs welke hun betalingen en bevestigde plaatsen van 2021 laten staan zijn gegarandeerd van deelname. Eind 2021 opent de inschrijving, Clubs in het district worden daar per e-mail over geïnformeerd.

COVID
Uiteraard zal het evenement ook in 2022 alleen doorgang vinden indien het c.f. de dan geldende richtlijnen uitgevoerd kan en mag worden.

SAMENVATTEND
De eerstvolgende RYLA vindt plaats in het weekend van 8-9 en 10 April 2022.
De RYLA start voor de deelnemers op vrijdagavond om 19.00 uur en duurt tot zondagmiddag 14.00 uur.
De assessoren zien we graag op Zaterdag EN zondag.

Locatie RYLA
Conferentiecentrum Bovendonk
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven (NB)
www.bovendonk.nl

RYLA-commissie

Vragen over RYLA?
Voor algemene vragen: 06-30775422
Vragen over inschrijvingen: 06-23187166
E-mail: rylad1610@gmail.com

COMMISSIELEDEN:
Monique Godthelp (Voorzitter), Reinier Thijssen (Secretaris/inschrijvingen), Femke Burger (Financiën), Mark van der Hulst (Trainer),