© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Gonnie Jongmans award 2014

Bijzondere award voor het grensoverschrijdend project fijnstofproblematiek PMLab

Door Loes Klaasse

Door de Rotary Club Elsloo-Maaskant is ter ere van en nagedachtenis aan haar eerste voorzitster, medeoprichter en Paul Harris Fellow, dr Gonnie Jongmans – Liedekerken, een Award ingesteld die haar naam draagt.

Aan de toekenning van de GJ Award is een geldbedrag van Euro 1.500,- verbonden met als herinneringsteken een kunstwerk dat speciaal is ontworpen voor de GJ Award 2014 en toepasselijk is voor het project dat de commissie heeft uitgekozen. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenares Maria Bemelmans.

Gonnie was als medisch milieukundige enorm betrokken bij haar vak; ze had:

Aandacht voor natuur, compassie voor milieu; interesse in duurzaamheid en hechtte veel waarde aan voorlichting en opleiding.

Dat alles uiteraard vanuit haar medische achtergrond, waarbij de geïntegreerde benadering van al deze elementen haar sterke punt was..

Rotary Club Elsloo-Maaskant beoogt met het toekennen van de Gonnie Jongmans Award deze hiervoren genoemde aspecten te benadrukken en hoopt daarmee ook voor een breed publiek aandacht trekkend te zijn.

Een genomineerde voor de Award moet daar dus aan voldoen.

De Rotaryclub Elsloo-Maaskant heeft dit jaar de Gonnie Jongmans Award toegekend aan het project PMLab.

Vandaag 24 augustus is de Award, met bijbehorend kunstwerk en cheque van € 1.500,00 uitgereikt aan Marcel Severijnen, de technisch coördinator van het project.

Het project PMLab behelst het creëren van een gelijke aanpak voor de grensoverschrijdende fijnstof problematiek, door het verbeteren van de samenwerking en het uitwisseling van meetgegevens en -procedures tussen de betrokken instanties in de Maas-Rijn Euregio.

Dit project zal er uiteindelijk voor zorgen dat luchtkwaliteit-plannen en beleidsmaatregelen beter op elkaar afgestemd worden in de Maas-Rijn Euregio, meer in het bijzonder langs de grenzen.

Het project werd de afgelopen drie jaar gezamenlijk uitgevoerd door de Nederlandse Provincie Limburg, het ISSeP te Luik (B), het Centrum voor milieukunde Universiteit van Hasselt (B) en het Geografisches Institut van de RWTH te Aken (Dld),

en werd door de technische coördinator van het project, Marcel Severijnen, beschreven in een drietal publicaties in het tijdschrift Lucht van respectievelijk febr. 2013, dec. 2013 en maart 2014.

Zie hiervoor: https://independent.academia.edu/MarcelSeverijnen

Meer details kunnen worden gevonden op de onderstaande website:

http://www.limburg.nl/Beleid/Milieu/Lucht/Programma_s_en_projecten_luchtkwaliteit/Project_Fijnstof_Euregio