Evelyne Kleikers ontvangt Paul-Harris Fellow Award

In het Afrikaanse Senegal heeft een lokale aannemer een school gebouwd voor meisjes tussen de twaalf en twintig jaar. De bouw werd mede gesponsord door RC Elsloo-Maaskant, RC Sittard,

RC Geleen en RC Maastricht.

Evelyne Kleikers, oprichter en voorzitter van Stichting Diouma Senegal, is de gedreven initiatiefnemer van dit project. Via ons lid Els Ballast kwam zij in contact met onze Club en de overige betrokken Rotary Clubs. Via RC Elsloo-Maaskant kwam zij ook in contact met de lokale RC Dakar-Almadies, die ervoor zorgde, dat het bouwproject lokaal werd gecoördineerd en contact kon worden gelegd met het Senegalese Ministerie van Onderwijs.

De school biedt straks onderdak aan 60 meisjes, die kapster, kok of naaister kunnen worden.

Na een looptijd van twee jaar is de bouw van de school inmiddels afgerond, aan de inrichting wordt nog hard gewerkt.

Voor haar initiatief en energieke inzet bij de tot stand koming en afronding van dit project werd Evelyne Kleikers op 4 juli 2012 door de Rotary Club Elsloo-Maaskant beloond met de uitreiking van een Paul-Harris Fellow en de daarbij behorende oorkonde en versierselen.